2021-03-03 10:35Pressmeddelande

Nästa vecka kan personer från 70 år och äldre börja boka tid

Under nästa vecka ska det bli möjligt för personer som är 70 år och äldre att börja boka tid för vaccination mot covid-19. Det sammanfaller med att Region Halland förväntas öppna den digitala tidsbokningen igen. För att säkerställa att personer i rätt åldersgrupp bokar vaccinationstid införs nu BankID.

Torsdagen den 11 mars ska möjligheten öppna för personer, födda 1951 och tidigare, att börja boka vaccinationstid digitalt på 1177.se/Halland. Region Halland fick för drygt en vecka sedan stänga den digitala bokningen för att många personer bokade in sig för tidigt. Regionen har nu lyckats frigöra tider för personer som är 80 år och äldre och sett till att de som önskat tid fått det.

Nu har drygt 16 000 av cirka 20 100 personer i åldersgruppen, 80 år och äldre, vaccinerats eller bokats in för vaccination i Halland. Det innebär att 80 procent av gruppen är vaccinerad eller har en inbokad tid.

- Vaccination ger ett bra skydd mot svår sjukdom och död i covid-19. En hög vaccinationstäckning i samhället innebär dessutom på sikt att smittspridningen kan bromsas och att vi förhoppningsvis kan återgå till ett mer normalt liv. Därför är det väldigt positivt att intresset är stort, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare i Region Halland. 

Region Halland kan nu snart ta nästa steg i vaccinationsprocessen genom att erbjuda personer mellan 70 och 79 år tid för vaccination. Vaccinationstillgången är fortfarande begränsad i hela Sverige och vaccinationen kommer därför att ske under en längre tidsperiod. Personer födda 1951 och tidigare kommer att erbjudas tider för vaccination från mitten av april och framåt.

- Kapaciteten att vaccinera är stor i Halland. När vi väl får större vaccinleveranser är vi redo, men i nuläget kan vi inte vaccinera snabbare än vaccintillgången medger. Tyvärr så styr vi inte över det, säger Karin Hesselgard, chef för Närsjukvården, Region Halland.  

Hittills har 33710 doser getts i Halland. Drygt 22 000 personer har fått sin första vaccindos och 11 615 personer är färdigvaccinerade.

Målet är att alla ska erbjudas vaccination mot covid-19 under första halvåret 2021 och enligt prognoserna ska de som vill fått sin första dos vaccin runt vecka 22 eller 23.

 

 

Kontakt:

För intervjuer med Karin Hesselgard, chef för Närsjukvården, Region Halland och Maria Löfgren bitr. smittskyddsläkare, kontakta kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier på telefon: 070-082 22 14


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.