2019-10-29 09:10Pressmeddelande

Myndigheter får lära mer om psykisk hälsa

Hur bra är dina barns skolsköterska på att ta hand om psykisk ohälsa? Vad vet personalen på arbetsförmedlingen om depression och ångest? Hur hanterar polisen en psykotisk patient som behöver hjälp?

Människor i många delar av samhället kommer i kontakt med medborgare i varierande grad av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Under två dagar delar Psykiatrin Halland med sig av sina kunskaper för att den som behöver hjälp ska få det på ett värdigt och professionellt sätt.

Vi håller nu föreläsningsdag nr 2, torsdagen den 31 oktober kl 9–16 på Hallands sjukhus Halmstad (lokal: Fullriggaren). Er redaktion är välkommen att komma och lyssna.

Program:

9.00–9.10 Inledning: Goran Delic, förvaltningschef i Psykiatrin Halland, och Lars Gustafsson, ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd

9.10–10.00 Vilken betydelse har psykiatrin för folkhälsan i Halland?
Markus Andersson, psykolog, BUP Halland
Lotta Jarl, chefsöverläkare, Psykiatrin Halland
Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland

10.10–10.40 Missbruk och beroende i Halland – var står vi i dag?
Hans Ackerot, specialistläkare, Psykiatrin Halland
Per Steneryd, specialistläkare, närsjukvården, Region Halland

Kaffe

11.15–12.00 Suicid – vem är i riskzonen?
Anna Santesson, överläkare, BUP Halland
Erik Bergqvist, läkarchef, Psykiatrin Halland

Lunch

13.00–13.40 Har varenda hallänning adhd nu för tiden?
Håkan Jarbin, chefsöverläkare, BUP Halland
Peter Jacobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykiatrin Halland

13.45–14.30 Depression, vår tids folksjukdom – vad är effektiv behandling och vem ger den?
Helena Essunger leg psykolog, BUP Halland
Anna Hagstad, överläkare, Psykiatrin Halland

Kaffe

14.50–15.30 Paneldebatt: Hur tar vi ett större gemensamt ansvar?
Lars Gustafsson, ordförande, Driftnämnden psykiatri, Region Halland
Anna Santesson, överläkare, BUP Halland
Hans-Jörgen Wahlhed, socialchef, Halmstads kommun
Mary-Anne Jakobsson, ordförande, NSPH Halland
Magnus Garell, distriksläkare, Oskarströms vårdcentral, Region Halland
Pauline Broholm Lindberg, förvaltningschef, barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstads kommun

Moderator: Aslak Iversen, verksamhetschef, Psykiatrin Halland

15.30 Avslutning: Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikatör Psykiatrin Halland
Harald Bergengren