2019-10-14 06:48Pressmeddelande

Myndigheter får lära mer om psykisk hälsa

Hur bra är dina barns skolsköterska på att ta hand om psykisk ohälsa? Vad vet personalen på arbetsförmedlingen om depression och ångest? Hur hanterar polisen en psykotisk patient som ska gripas?

Människor i många delar av samhället kommer i kontakt med medborgare i varierande grad av psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Under två dagar delar Psykiatrin Halland med sig av sina kunskaper för att den som behöver hjälp ska få det på ett värdigt och professionellt sätt.

Den första föreläsningsdagen hålls tisdagen den 15 oktober kl 9–16 på Hallands sjukhus Varberg. Er redaktion är välkommen att vara med.

Program:

9.00–9.10 Inledning: Goran Delic, förvaltningschef i Psykiatrin Halland, och Lars Gustafsson, ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd

9.10–10.00 Vilken betydelse har psykiatrin för folkhälsan i Halland?
Markus Andersson, psykolog, BUP
Lotta Jarl, chefsöverläkare, Psykiatrin Halland
Goran Delic, förvaltningschef, Psykiatrin Halland

10.10–10.40 Missbruk och beroende i Halland – var står vi i dag?
Hans Ackerot, specialistläkare, Psykiatrin Halland
Per Steneryd, specialistläkare, närsjukvården, Region Halland

Kaffe

11.15–12.00 Suicid – vem är i riskzonen?
Anna Santesson, överläkare, BUP, Psykiatrin Halland
Anna Ehnvall, överläkare, docent, Psykiatrin Halland

Lunch

13.00–13.40 Har varenda hallänning adhd nu för tiden?
Jan Johansson, psykolog, BUP, Psykiatrin Halland
Peter Jacobsson, leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykiatrin Halland

13.45–14.30 Depression, vår tids folksjukdom – vad är effektiv behandling och vem ger den?
Helena Essunger leg psykolog, BUP, Psykiatrin Halland
Denada Aiff, överläkare, Psykiatrin Halland

Kaffe

14.50–15.30 Paneldebatt: Hur tar vi ett större gemensamt ansvar?
Lars Gustafsson, ordförande, Driftnämnden psykiatri, Region Halland
Thomas Wejstam, chefläkare, Psykiatrin Halland
Anna Bergsten, verksamhetschef, socialförvaltningen, Kungsbacka
Annika Gunnarsson/Fredrik Klang, Regionala brukarrådet
Anders Åkvist, chefläkare, närsjukvården, Region Halland,
Eva Thelander, avdelningschef ungdomsmottagningarna, Region Halland

Moderator: Aslak Iversen, verksamhetschef, Psykiatrin Halland


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikatör Psykiatrin Halland
Harald Bergengren