2020-10-01 12:54Pressmeddelande

Minnesmottagningar slås samman i Varberg

Psykiatrin Hallands öppenvård satsar på att korta tiden för sina demensutredningar och att förbättra tillgängligheten för patienterna när Minnesmottagningen koncentreras till Varberg i april 2021. Införandet av nya arbetssätt är ytterligare ett led i flytten.

Minnemottagningens två mottagningar i Halmstad och Varberg slås ihop till en nästa vår och läggs vid Hallands sjukhus Varberg. Där kommer teamet med psykologer, psykiatriker, kurator, arbetsterapeut och sjuksköterskor att ta emot patienterna som kommer för utredning och uppföljning för demens i Region Halland.

Detta beslut fattades av Psykiatrin Hallands driftnämnd på torsdagen.

– Vi samlar all vår kompetens på ett och samma ställe. Arbetssättet blir mer enhetligt och metodiskt och ger oss utrymme att hålla en hög kvalitet när patienterna kommer till oss, säger Aslak Iversen, verksamhetschef vid Psykiatrin Hallands öppenvård.

Målet är att förbättra vården och ge patienten rätt vård i rätt tid.

– Vi kommer att kunna göra utredningsprocessen mer kompakt. Den samlade vården för en patient går fortare. Det här skulle vi ha gjort för länge sedan. Det blir bra för patienterna. Jag är nöjd att en enhetlig Minnesmottagning äntligen blir möjlig, säger Aslak Iversen.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsstrateg, Ambulans diagnostik och hälsa
Malin Amaro-Löfgren