2021-04-26 07:49Pressmeddelande

Minister på digitalt företagsbesök i Halland

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) på digitalt besök i Halland. Press och media välkomnas att följa med på företagsbesök och frågestund.

Onsdagen den 28 april gör utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) ett digitalt besök i Region Halland med företagsbesök och rundabordssamtal. Syftet är att diskutera med halländska exportföretagare om hur export kan bli ett sätt för fler Hallandsföretag att växa.

Det digitala besöket är en del av en rundresa med besök i Sveriges alla regioner som inleddes 2020 inom ramen för kampanjen Hela Sverige Exporterar. Dagen avslutas med möjligheten att ställa frågor till Anna och företagen.

Företagsbesök Eleiko (press och media välkomnas att lyssna)
Klockan 10.00–10.50.

Rundabordssamtal (Press och media närvarar ej)
Klockan 11–12
Deltar gör: Utrikeshandelsminister Anna Hallberg och regiondirektör Jörgen Preuss och fyra exportföretag. Företagen som deltar är: Micropol, Lagafors, Taiga och CE Produkter. Magdalena Johansson, VD Almi Halland, modererar samtalet.

Efter rundabordssamtalet bjuds press- och media in till en frågestund
Medverkande: utrikeshandelsminister Anna Hallberg, regiondirektör Jörgen Preuss och företagsrepresentanter från dagen.

Deltagande på frågestunden kräver anmälan
Mejla Ellen Källberg, ellen.kallberg@regionhalland.se senast tisdagen den 27 april klockan 12. Anmälan bekräftas med mejl där Zoom-länk till frågestunden klockan 12.05  bifogas. I samma mejl skickas länk till Företagsbesöket.

För mer information kring dagen välkommen att kontakta:
Ellen Källberg, strateg, näringslivsavdelningen Region Halland
072-083 37 01, ellen.kallberg@regionhalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson