2021-03-11 15:59Pressmeddelande

Med anledning av paus för användning av Astra Zenecas vaccin i Norge och Danmark

Idag bestämde man i Danmark och Norge att under två veckor pausa vaccinationen mot covid-19 med vaccinet från Astra Zeneca.
Orsaken är att man behöver utreda eventuellt samband mellan vaccinet och fall av blodpropp i landet.

Tidigare under veckan stoppade Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg och Österrike vaccineringen med en batch (tillverkningssats) av Astras Zenecas vaccin på grund av två rapporter om blodpropp efter vaccination. Preliminära undersökningar har inte visat några kvalitetsdefekter med den aktuella batchen och fortsatt utredning av batchen utförs av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Den aktuella batchen består av 1 miljon doser som har levererats till 17 EU-länder, varav Sverige är ett. Vaccin från den aktuella batchen har också levererats och använts i Halland.

För närvarande talar inget för att vaccinet har orsakat blodproppar, enligt Läkemedelsverket.

Tillgängliga data hittills visar att antalet fall av blodpropp hos vaccinerade personer inte är högre än vad som ses hos allmänheten i övrigt, säger Läkemedelsverket.
Läkemedelsverket har meddelat regionerna att man inte ser någon anledning att avbryta vaccinationen med vaccinet från Astra Zeneca. Inte heller den Europeiska läkemedelsmyndigheten har funnit skäl för att dra in eller avbryta vaccinationen med Astra Zenecas vaccin.

Inom Region Halland kommer vaccinationen med Astra Zenecas vaccin att fortsätta baserat på Läkemedelsverket bedömning och erbjudas på samma sätt som tidigare.

- Vi följer detta noga och har haft kontakt med Läkemedelsverket, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare i Region Halland. Utifrån de besked vi fått fortsätter vi den pågående vaccinationen med vaccinet från Astra.

- Det är bra att misstänkta biverkningar rapporteras och utreds. När det gäller alla nya läkemedel ska vi vara frikostiga med att rapportera biverkningar och vi har rutiner för det i vården. Det är viktigt att vi på detta sätt är med och bidrar till övervakningen av dessa nya vacciner, säger Anders Åkvist, regional chefläkare.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier