2021-01-12 07:47Pressmeddelande

Lokal nämnd i Hylte satsar 100 000 på att få 100 kvinnor i rörelse

Region Hallands lokala nämnd Hylte beslutade vid sitt senaste sammanträde att stödja projektet ”teamWedream – 100 kvinnor i träning” med 100 000 kronor ur nämndens utvecklingsmedel under 2021.

Projektet drivs av den ideella föreningen Hylte Sport & event och målsättningen är att få 100 kvinnor från Hylte kommun att komma i rörelse och hitta sätt att få in rörelse som en naturlig del i vardagen. Förhoppningen är att detta, genom ökad rörelseglädje och socialt sammanhang ska leda till ökat välmående för de kvinnor som deltar.

Studier och enkäter har visat att Hyltes invånare är mer stillasittande, mindre aktiva, har högre förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt än invånare i andra halländska kommuner.

– Vi tror att denna satsning kan nå människor som är otränade, överviktiga har smärtproblematik eller psykisk ohälsa, säger Anna Roos (C), ordförande i lokal nämnd i Hylte. Det kan finnas många hinder för en otränad att komma igång. Det kan vara träningskläder, hitta rätt träningsform eller att det saknas någon som uppmuntrar till träning – detta projekt erbjuder det stödet.

– I Hylte kommun finns invånare med bakgrund i många olika länder och det finns kvinnor som inte har någon tidigare varit vana vid att träna, säger Camilla Gustafsson (S), vice ordförande i lokal nämnd i Hylte. Vi ser att detta projekt kan vara en plattform för kvinnor att mötas, lära känna nya människor, träna på att prata svenska, och få ett större nätverk.

Att stödja Hylte Sport & Event i detta projekt ligger i linje med lokala nämnders uppdrag. Lokala nämnder arbetar tillsammans med andra aktörer för en hållbar regional utveckling där invånares hälsa är en viktig del. Genom samverkan med de halländska kommunerna och andra organisationer, föreningar med flera så kan lokala nämnder vara med och bidra till en god och jämlik hälsa på lika villkor.

 

Läs mer på:
Lokala nämnder: Lokala nämnder - Region Halland
Lokal ledd utveckling Halland: teamWEdream 100 kvinnor i träning - LLUH (lluhcrowdfunding.se

Kontaktpersoner:
Anna Roos, ordförande, 070-662 35 52
anna.roos@regionhalland.se

Camilla Gustafsson, vice ordförande, 073-390 76 24
camilla.b.gustafsson@regionhalland.se

Sophia Croona, nämndtjänsteperson, 072-171 56 25
sophia.croona@regionhalland.se

Kerstin Delefelt, strateg, 072-987 14 92
kerstin.delefelt@regionhalland.se

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson