2021-11-08 06:30Pressmeddelande

Landshövdingen inviger den nybyggda Katrinebergshallen

Entrén till en stor byggnad med röd träpanel, på fasaden ovanför ingången står texten "Katrinebergshallen". Katrinebergshallen.

Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro inviger sin nya idrottshall den 10 november. I närvaro av personal, deltagare och inbjudna gäster invigningstalar Hallands landshövding Brittis Benzler.

Katrineberg folkhögskola är en skola med anor, i nästan 150 år har skolan funnits på den halländska landsbygden. Idag har skolan cirka 290 deltagare och erbjuder en mängd utbildningar, från allmän kurs till kurser inom idrott och kultur, samt internatboende.

Festlig invigning den 10 november

Det blir en invigning i två steg, först den 10 november för skolans deltagare, personal och idrottsorganisationer som ska använda hallen. Det blir en pampig tillställning där landshövdingen Brittis Benzler invigningstalar i hallen och i sann kalasanda bjuder skolan på kaffe och tårta. Det blir också tillfälle att testa hallen i en rolig 5-kamp.

Öppet hus för allmänheten på lördag den 13 november

Några dagar senare, på lördagen den 13 november är det öppet hus och alla som är nyfikna får besöka den nya idrottshallen. Det blir aktiviteter för alla åldrar och skolan bjuder på korv med bröd.

Nystart efter utdömd hall

Den nya idrottshallen är efterlängtad sedan skolans tidigare hall hastigt fick stängas hösten 2019.

– Den gamla idrottshallens fasad kom upp på tal för att installera solceller på, som en del i Region Hallands arbete för en mer energieffektiv framtid. När vi då gjorde en konstruktionsutredning upptäckte vi stora skador i den bärande konstruktionen och tog istället beslut att hallen omedelbart skulle stängas. Vi landade i att det bästa alternativet var att riva den gamla hallen och bygga en ny. Självklart så har den nya hallen solceller, berättar Alexandra Larsson, byggprojektledare på Regionfastigheter Halland. 
– Projektet har avlöpt fantastiskt bra och det har varit ett väl fungerade samarbete hela vägen mellan alla delaktiga parter, vilket självklart har bidragit till en så fin hall! fortsätter Alexandra.

Stefan Gustavsson, idrottslärare på Katrinebergs folkhögskola, berättar att de precis stod i begrepp att ha sin traditionella fotbollsturnering för 38:e året i rad, med lag från folkhögskolor i hela Västsverige, när beskedet om nedstängning av hallen kom. 

– Att ha en riktigt bra idrottshall är en del av vår själ här på Katrineberg, säger Stefan.

Men det löste sig och turneringen kunde genomföras genom att Vessigeskolan lånade ut sin hall.

– Inledningsvis var det förstås en katastrof när vi plötsligt stod utan idrottshall, berättar skolans rektor Peter Carlsson. Vi fick snabbt hitta alternativa lösningar, men sen kom pandemin och vi fick lika oväntat gå över till fjärrundervisning istället.
– Att vi nu har en ny idrottshall gör att vi med förnyade krafter kan lyfta fram Katrinebergs folkhögskola som en skola med stark idrotts-, hälso- och friskvårdsprofil. Vi planerar nu för ännu en linje med nytt, spännande och aktivt innehåll inom hälsoområdet, som ska ha den nya Katrinebergshallen som bas, avslöjar Peter.

Pressinbjudan

Representanter för media är välkomna att närvara vid invigningen och öppet hus.

Meddela gärna om du planerar att närvara vid invigningen, via e-post till katrineberg@regionhalland.se eller telefon 0346 575 00 (exp).

Invigning av Katrinebergshallen

För skolans deltagare, personal och inbjudna gäster samt idrottsorganisationer.
När: Onsdag den 10 november kl. 14
Var: Katrinebergs folkhögskola, Vessigebro

Öppet hus för allmänheten

För alla som är nyfikna och vill ta en titt på den nybyggda Katrinebergshallen.
När: Lördag den 13 november kl. 10-12

Kontakter

Peter Carlsson, rektor Katrinebergs folkhögskola
Tel. 0346 575 13, e-post: peter.carlsson@regionhalland.se 

Alexandra Larsson, byggprojektledare på Regionfastigheter
Tel: 035-13 49 59, E-post: Alexandra.K.Larsson@regionhalland.se 

Stefan Gustavsson, idrottslärare på Katrinebergs folkhögskola
Tel. 0346 575 05, e-post: stefan.gustavsson@regionhalland.se 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.