2020-10-21 06:11Pressmeddelande

Kultur ska skapas även under coronapandemin

Just nu kan konstnärer, kulturskapare och arrangörer söka kulturstöd från Region Halland. Alla projekt som stämmer in på ansökningsvillkoren är välkomna att söka.

– Konstnärer och kulturskapare är bra på att se nya möjligheter och vi hoppas på många ansökningar för projekt som söker nya vägar för hur kultur kan skapas och nå ut i den situation som råder, med en pågående pandemi som begränsar möjligheterna till fysiska möten mellan människor, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef för Kultur och skola, Region Halland.

Flera former av regionalt kulturstöd kan sökas från Region Halland i den ansökningsperiod som är öppen från 1 oktober till 1 november.

  • Projektstöd till kulturutveckling
  • Stöd till film och rörlig bild
  • Stöd till litteratur
  • Lektörs- och redaktörsstöd

Projektstödet ska möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom konst och kulturområdet. Region Halland kan bevilja stöd till projekt och evenemang som bedöms vara angelägna i en större del av regionen.

Filmstödet ska förbättra förutsättningarna för professionell regional film och rörlig bild i Halland. Stöd kan sökas för filmprojekt som i väsentliga delar har anknytning till Halland.

Litteraturstödet är ett efterhandsstöd som kan sökas av förlag för böcker av hög kvalité som getts ut under de senaste tolv månaderna. Boken ska ha koppling till Halland antingen genom att författaren har anknytning till regionen eller genom att handling eller ämne har beröring med platsen.

Lektörs- och redaktörsstöd är ett nytt stöd som Halländska författare kan söka. Upp till 10 000 kr kan en författare få för att anlita en lektör eller redaktör som en del i utgivningsprocessen. Syftet med stödet är att vara en hjälp för författare att komma vidare i sin konstnärliga utveckling och därigenom stärka utgivningen av kvalitetslitteratur inom alla genrer.

Ansök om regionalt kulturstöd

Sista ansökningsdag är den 1 november.

Läs mer om regionalt kulturstöd 

Kontakt

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se, telefon: 035-17 98 28

Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola
E-post: Eva.Nyhammar@regionhalland.se, telefon: 035-17 98 89


Ämnen: Kultur

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.