2020-09-16 08:50Pressmeddelande

Kritikstöd ska hjälpa författare att utvecklas

Kultur i Halland har antagit två halländska författares verk till Kritikstöd. Författarna är Lotte Wieslander och Kaisa Johansson, båda från Halmstad.

Kritikstödet syftar till hjälp för författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare. Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Kritikstödet är också ett sätt för Region Halland att stödja det offentliga och fördjupade samtalet om konstens roll. Och ett sätt att visa kritikens viktiga roll i den offentliga debatten.

Kritiklabbet, som är en fristående redaktion med kritikerkompetens, har enligt uppdrag av Kultur i Halland valt ut de två böckerna och deras motivering är som följer:

Lotte Wieslanders bok Påfågelns barn som i en stark svensk tradition, i skönlitterär form berättar om ett okänt folk, deras traditioner, myter och historia – Yezidiernas.

Kaisa Johanssons novellsamling Prästens lilla kråka möjliggör diskussioner om novellkonsten som sådan, men också om litteratur och användbarhet. Boken lutar sig mot den brukslitterära trenden i den samtida bokutgivningen.

Kritikstödet genomförs under namnet "Konstsamtal - Två kritiker om ett verk". Samtalen äger rum senare i höst och publiceras även som podcast.

Kontakt

Maria Ehrenberg,  avdelningschef Regionbibliotek och regionbibliotekarie, FD
telefon: 035-17 98 61 
e-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.