2020-11-10 14:01Pressmeddelande

Klart med ny ekonomidirektör i Region Halland

Det är nu klart att Per Karlsson axlar rollen som ny ekonomidirektör i Region Halland från och med 1 december. Beslutet fattades idag av Regionstyrelsens arbetsutskott.

Per Karlsson har under de senaste åren haft olika chefsroller i Halmstads kommun, för att sedan landa i Region Halland för nio år sedan. Han har dessutom fungerat som tillförordnad ekonomichef under en tid.

- Region Halland har en stark finansiell ställning och väldigt goda förutsättningar att bedriva en verksamhet av hög kvalitet, säger Per. Min förhoppning är att jag ska kunna bidra till att med invånaren och verksamheten i fokus, bibehålla en över tid stark ekonomi. Efter mina år i regionen vet jag också att det är en oerhört stimulerande miljö att arbeta i, med kompetenta medarbetare och en stor utvecklingskraft.

Regiondirektör Jörgen Preuss ser det som en styrka för Region Halland att rekrytera en ekonomidirektör med mångårig erfarenhet av arbete i Region Halland:

- Det är helt rätt för oss att fortsätta på den inslagna väg vi valt och är trygga med i Halland. Per får en nyckelroll och är redan en naturlig profil i vårt ledningsarbete.

Ekonomi handlar om ordning och reda menar Per, vars ambition är att bidra till att kloka beslut tas, så att regionens samlade resurser används på bästa sätt för Hallands invånare, näringsliv och besökare. Fokus kommer framförallt att ligga på att utveckla och effektivisera processer för ekonomi, fastighet och inköp samt de utmaningar vi ser framåt inom offentlig sektor:

- En av den offentliga sektorns främsta utmaningar består i att finansiera välfärden över tid, beskriver Per. Det så kallade demografiska trycket blir allt större med en relativt ökande äldre befolkning. Vårt skatteunderlag behöver därför räcka till för ännu mer framöver. Detta i kombination med stora investeringsbehov ställer krav på god ekonomisk hushållning och att vi använder våra resurser på det mest effektiva sättet. En annan utmaning är den osäkra och oroliga omvärld vi befinner oss i. Vi lever i ständig förändring och det blir allt viktigare att hålla fast vid en ekonomisk stabilitet som skapar förutsättningar för att både hantera omvärldens utmaningar och samtidigt nå våra långsiktiga mål. 

Avslutningsvis sammanfattar Per Karlsson sammanfattar dagens beslut så här:

- Som region har vi ett mycket viktigt samhällsuppdrag och det gör mig både stolt och glad att på ledningsnivå få fortsätta bidra till Hallands utveckling. Jag tar mig an uppdraget med stor entusiasm och ödmjukhet!

Kontakt: Per Karlsson, 0702-418602


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier