2020-11-24 09:58Pressmeddelande

IVO-granskning av vård i Halland

IVO presenterar idag en tillsyn som gjorts av regionernas ansvar för medicinsk vård och behandling till äldre på särskilt boende med misstänkt covid-19. För Hallands del konstaterar IVO att man inte funnit några brister när det gäller vård och behandling utifrån den enskildes behov.

IVO har gjort intervjuer med chefer, läkare och sjuksköterskor och granskat journaler för några patienter på en handfull äldreboenden i samtliga regioner. För endast tre regioner, Halland, Gävleborg och Värmland, konstaterar man att det inte funnits några brister när det gäller vård och behandling utifrån den enskildes behov. Samtidigt behöver åtgärder göras vad gäller dokumentation och kommunikation. Det handlar bland annat om att det inte framgår tydligt i journalerna om man involverat patienter och anhöriga i beslut och hur ställningstaganden i livets slutskede gått till.

- Vi välkomnar granskningen, säger Anders Åkvist, regional chefläkare.  Det pekar både på det som fungerar och de delar vi behöver förbättra.

De som bor på särskilda boenden har ofta flera sjukdomar och är beroende av andra för att kunna tillfredsställa sina mest grundläggande behov. Under pandemin i våras gjorde vården snabbt omfattande förändringar. Mer läkartid avsattes för äldreboendena och man arbetade intensivt för att ge individuellt anpassad vård och involvera anhöriga och patienter. I Halland har vårdgivarna fått anvisningar om att genomföra bedömningar av patienter på samma sätt som vanligt utan begränsningar som kan påverka kvaliteten. I vanliga fall genomförs vissa bedömningar efter telefonkontakt mellan läkare och sjuksköterska, medan vissa görs efter fysisk bedömning på plats. Viktigare bedömningar, som ställningstagande till övergång till palliativ vård, görs efter fysisk bedömning på plats och efter dialog med patient och närstående.

- Därför är det också positivt att IVO anser att dessa patienter, mitt under den mest intensiva fasen hittills av pandemin har fått god vård och behandling utifrån den enskildes behov, säger Anders Åkvist. Det har varit viktigt för oss att inte göra några avsteg från de individuella bedömningarna och det är också ett gott betyg till alla engagerade medarbetare i den halländska vården.

Granskningen visar också att äldre och deras närstående i vissa fall inte i tillräcklig hög utsträckning har fått information och gjorts delaktiga, vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

- De brister i vad som dokumenterats i journalerna och hur man kommunicerat, kommer nu att behöva undersökas ytterligare för att se vilka åtgärder vi behöver vidta, säger Anders Åkvist. Detta berör också vården hos flera privata vårdgivare, som behöver se över detta i sina verksamheter.

Kontaktperson: Johanna Wiechel Steier, som nås på 0700-822214.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier