2020-02-14 08:19Pressmeddelande

Invånare som loggat in i 1177 Vårdguiden via Internet Explorer har inte loggats ut korrekt

Region Hallands leverantör Inera AB har rapporterat att personuppgifter kan ha röjts i samband med utloggningsfel i 1177 Vårdguiden.

Personer som har loggat in på 1177 Vårdguidens e-tjänster i webbläsaren Internet Explorer har inte loggats ut på ett korrekt sätt. Incidenten beräknas ha pågått mellan omkring den 5 januari till den 27 januari. Invånare som har loggats ut ur e-tjänsterna, stängt webbläsaren och i vissa fall även startat om datorn har blivit automatiskt inloggade när de återigen gått in på 1177.se. Det innebär att invånaren har varit fortsatt inloggad, med risk för att någon efteråt har tagit del av dennes personuppgifter. Enligt Inera ska orsaken varit en förändring i konfigurationsinställningar gällande utloggningssessioner i 1177. Felet är numera avhjälpt av Inera.

Hur många som har drabbats och antalet personuppgifter som har röjts är oklart. Ineras bedömning är att incidenten skulle kunna ha drabbat ett fåtal invånare, som använder Internet Explorer för att logga in i 1177 Vårdguiden. Hur många invånare som delat dator och loggat in direkt efter varandra är inte möjligt att veta.

”Säkerheten på våra digitala tjänster är ett högt prioriterat område inom Region Halland. Vi ser mycket allvarligt på incidenten och följer upp det inträffade med leverantören Inera.” säger Anders Nilsson, säkerhetschef på Region Halland.

Kontakt:

Måns Arnrup, IT-direktör, e-post: mans.arnrup@regionhalland.se, tfn: 070-377 45 38

För övriga frågor avseende incidenten, kontakta Region Hallands dataskyddsenhet: tfn: 035-13 10 00, e-post: dataskydd@regionhalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.