2020-05-19 08:27Pressmeddelande

Inbjudan till elevutställning: OPENING på Hallands konstskola

Vernissagekort Hallands konstskolaVernissagekort gjort av deltagarna på Hallands konstskola

Hallands konstskolas årliga elevutställning öppnar med vernissage i det vita skolhuset på Engelbrektsgatan 30 i Halmstad onsdagen den 20 maj klockan 15.00-18.00. Utställningen håller sedan öppet torsdag den 21 maj till och med söndag 24.e maj mellan klockan 12.00-17.00. 

Mångfald av konstnärliga verk

Allmänheten inbjuds att uppleva en mångfald av konstnärliga verk som blivit till under elevernas studietid. Verken är resultat av kurser i bl.a. teckning, måleri, animation, grafiska tryck, preformance, skulptur och egna projektarbeten. Eleverna har även tagit intryck av externa föreläsare, studiebesök och workshops. Årets genomgående tema har varit SKOG, vilket resulterat i individuella tolkningar som presenteras i olika tekniker. 

Konststudenterna finns på plats och är beredda att svara på frågor om verken. Vill du veta mer om elevutställningen eller Hallands konstskola, kontakta gärna linjeledare Agneta Götesson.

agneta.gotesson@regionhalland.se
Tel: 073-341 30 57

www.regionhalland.se/hallandskonstskola

Hallands konstskola följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer att begränsa antalet personer som vistas samtidigt i lokalen och vi är noga med att hålla avstånd och god handhygien. Vill du boka din egen specialvisning av utställningen kontakta Agneta Götesson. 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.