2021-06-24 09:29Pressmeddelande

I år har hittills 40 kulturprojekt fått Expresstöd

Under 2021 har Region Halland beviljat 40 ansökningar om Expresstöd till kulturprojekt. Den totala summan som fördelats är 847 771 kr (t.o.m. juni 2021). Expresstödet har utökats och kriterierna har breddats som en särskild insats som Region Halland gör för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Expresstöd kan sökas av konstnärer, kulturskapare och arrangörer som är bosatta och verksamma i Halland. Stöd kan sökas för mindre projekt, förstudier, deltagande i konstnärliga sammanhang samt konstnärliga och kulturella initiativ. Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr.

–Bugeten för Expresstöd har uttökats rejält med anledning av coronapandemin, aldrig tidigare har vi delat ut stöd till så många konstnärer, kulturskapare och arrangörer. Behovet är särskilt stort nu när hela kulturbranschen under lång tid har varit drabbad av rådande restriktioner och inkomstmöjligheterna för kulturskapare är fortsatt kraftigt begränsade, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola.

Ansökan till Expresstöd är nu tillfälligt stängd och öppnar igen den 1 september. Orsaken till stängningen är att tillgängliga medel har fördelats. Under augusti tas beslut om höstens budget för Expresstöd.

En lista över de projekt som fått stöd finns på regionhalland.se


Ämnen: Kultur

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

förvaltningschef Kultur och skola
Eva Nyhammar