2021-04-15 11:30Pressmeddelande

Hallands sjukhus Kungsbacka i topp i nationell jämförelse

När Svenskt perioperativt register, SPOR, jämför kvaliteten mellan olika specialistsjukhus för planerade operationer placerar sig Hallands sjukhus Kungsbacka i topp.

- Vi arbetar hårt och målmedvetet för att hela tiden utveckla och förbättra för patienterna som kommer till oss. Naturligtvis är det roligt att få den här uppmärksamheten, som bekräftar den höga kvaliteten i verksamheten och att vårt arbete ger resultat, säger Louise Bentley, verksamhetschef vid Hallands sjukhus Kungsbacka.

SPOR-registret används för att följa kvalitet i samband med operationer. I jämförelsen för år 2020 är operationsverksamheten vid Hallands sjukhus Kungsbacka bäst i kvalitetsindex elektiva sjukhus, alltså sjukhus för planerade operationer. I Kungsbacka opereras varje år ungefär 3 300 patienter för många olika tillstånd inom ett stort antal medicinska specialiteter. Patienterna kommer från hela Halland, och ibland även från andra delar av landet.

SPOR har jämfört ett antal olika kvalitetsparametrar. En är hur väl verksamheten följer den checklista för säker operation som tagits fram av Världshälsoorganisationen, WHO. Andra handlar om hur patienterna mår efter operationen, till exempel om de har smärta eller mår illa.

- Här ser vi att vårt långsiktiga och systematiska förbättringsarbete ger resultat för både patientupplevd och medicinsk kvalitet. Vi utvecklar hela tiden våra arbetssätt och rutiner, och har en god förståelse och ett nära samarbete mellan olika enheter på sjukhuset, till exempel mellan operation, mottagningar och vårdavdelning. Det bidrar till en trygg vård som hänger ihop för patienten, säger Louise Bentley.

Hedersomnämnandet uppmärksammas med ett diplom, som nu pryder sin plats i korridoren på operationsavdelningen.

Hallands sjukhus ger specialistvård till invånarna i Halland, med verksamhet i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Halmstad och Varberg är akutsjukhus, och i Kungsbacka finns planerad specialistvård inom medicin, kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, öron-, näs- och hals, ögon, barn med flera specialiteter. Hallands sjukhus jobbar med ett helhetsperspektiv för att se till att de totala resurserna används så bra som möjligt för patienterna i Halland.

För mer information, kontakta gärna Louise Bentley på telefon 072-526 49 78. Louise nås lättast idag torsdag efter kl 16.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup