2022-01-13 12:00Pressmeddelande

Hallands sjukhus anmäler händelse enligt lex Maria

Hallands sjukhus anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria.

Händelsen gäller en ung patient som kommer till akutmottagningen i Halmstad på grund av buksmärta och kräkningar. Patienten läggs in som kirurgpatient på barnavdelning för utredning. Röntgenundersökningar görs, men orsaken till smärtan kan inte fastställas. När smärtan inte förbättras behandlas patienten med bland annat morfin. Efter hand förvärras smärtan ytterligare, men nya röntgenundersökningar och så kallade vitala parametrar som andningsfrekvens, syremättnad, puls, temperatur och blodtryck tyder inte på allvarlig sjukdom.

Patienten vårdas under en helg och bedöms därför av flera olika jourhavande läkare. Uppföljning av olika beslut, åtgärder samt överrapportering blir otillräcklig. Efter ett och ett halvt dygns sjukhusvård har patienten svår smärta och man planerar för mer detaljerad undersökning med datortomografi*. Vid förberedelse inför denna får patienten hjärtstopp. På grund av missförstånd i samband med larmsituationen fördröjs insatser. Patienten återfår hjärtrytm och opereras akut, men avlider sedan.

- Detta var en svår händelse, med vad som visade sig vara en mycket ovanlig diagnos. Vad som är anmärkningsvärt är dock att det saknades kontinuitet i bedömningarna, även efter smärtbehandling med morfin till en så pass ung patient, säger Helena Gladh, chefläkare.

För mer information om händelsen, kontakta:

Helena Gladh, chefläkare Hallands sjukhus, nås via Hallands sjukhus växel, tfn 0340-48 10 00.

* Datortomografi är en särskild form av röntgen som skapar mycket detaljerade bilder av kroppens organ. På så sätt kan läkaren lättare upptäcka sjukdomar och skador i exempelvis huvudet, bröstkorgen eller magen. (Källa: 1177)Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikatör, Hallands sjukhus
Laura Zurman