2021-04-28 14:12Pressmeddelande

Hallands företag vill växa – på plats tre i landet

Halland har det mest tillväxtvilliga näringslivet i landet – efter Jönköping och Stockholm. Samtidigt är vår export relativt liten. Hur kan export bli ett sätt för fler Hallandsföretag att växa? Det diskuterade utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) i dag med halländska exportföretagare. 

– Hallänningar är duktiga på att starta och driva företag. Och de vill växa! Export erbjuder en stor, outnyttjad potential för våra företagares tillväxtvilja. Därför bjöd vi in några av dem till ett samtal med Anna Hallberg. Jag uppskattar både handelsministerns initiativ till att mötas och företagens engagemang i Hallands möjligheter och utmaningar. Dagens samtal har gett flera nya insikter och idéer som vi tar med oss framåt, säger Jörgen Preuss, regiondirektör Region Halland.

”Små företag behöver mindre sammanhang”

Anna Hallberg gjorde först ett virtuellt företagsbesök hos Halmstadföretaget Eleiko. Därefter deltog hon i ett rundabordssamtal med fyra halländska exportföretagare: Viktoria Ekman, CE Produkter, Magnus Elmberg, Lagafors, Ann Rydholm, Taiga och Peter Ljungkvist, Micropol.

– Jag uppfattade att Anna Hallberg förstod och reagerade positivt på mina tankar om att små företag behöver mindre sammanhang. Hoppas få se mer av det. Som mindre företag har man inte lika stor nytta av stora delegationsresor och möten på ministernivå, säger Peter Ljungkvist, VD på Micropol.

Grönt ljus för Exportcentrum Väst
Ämnet för utrikeshandelsministerns besök är högaktuellt, förklarar Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

– Så sent som igår tog regionstyrelsens tillväxtutskott beslut om att medfinansiera projektet Exportcentrum Väst. Syftet är att ge företagen ännu bättre förutsättningar att lyckas med export. Det blir en regional satsning som även stöttar Sveriges Exportstrategi, säger Helene Andersson.

Västsvenska Handelskammaren är projektägare till Exportcentrum Väst och kommer att driva projektet i Halland och Västra Götaland. React-EU och Västra Götalandsregionen medfinansierar projektet tillsammans med Region Halland. React-EU är en insats inom EU:s regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson