2020-03-27 14:00Pressmeddelande

Halland håller ställningarna i bredbandsutbyggnaden!

Post- och Telestyrelsen (PTS) har publicerat senaste statistiken över bredbandsutbyggnaden i Sverige. Mätningen är gjord i oktober 2019 och visar att Halland hamnar på fjärde plats bland länen i Sverige när det gäller tillgång till bredband via fiber. Nu har drygt 82 procent av de halländska hushållen en fast fiberanslutning och ytterligare 10 procentenheter har fiber nästgårds. Alltfler hallänningar kan därmed utnyttja stabila digitala samhällstjänster.

Post- och Telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 publicerades under fredagen. Den visar att 80,5 procent av Sveriges hushåll hade en fast fiberanslutning med kapaciteten 100mbit/s i oktober 2019. I Halland är siffran 82,5 procent. Drygt 92 procent av alla hushåll i Halland har tillgång till fiber, eller fiber i sin absoluta närhet, det vill säga om även hushåll som finns i närheten av redan fiberanslutna hushåll räknas in. Fibernätet är utbyggt i stora delar av Halland.

Halland ökar andelen fiberanslutna kontinuerligt
Andelen anslutna halländska hushåll ökade med 3,8 procentenheter under perioden oktober 2018 till oktober 2019. Halland har under flera år haft en hög ökningstakt

Det är många som bidrar till de goda siffrorna i Halland,  säger Helene Andersson. Vi har ett mål att 90 procent av hallänningarna ska ha fiber vid utgången av år 2020. Med hallänningen i fokus arbetar vi nu vidare för att öka anslutningsgraden ytterligare. Vi vet att utbyggnaden fortsatt sedan oktober förra året så andelen kommer att stiga ytterligare under 2020.

Högst anslutning i Halmstad kommun
Bland länets kommuner har Halmstad kommit längst med knappt 94 procent fiberanslutna hushåll. Lägst anslutningsgrad har Hylte kommun med 66 procent, men i Hylte kommun kommer det att hända mycket under 2020. Hylte hade den största ökningstakten bland kommunerna i Halland med drygt 7 procent.

Tillgång till fiber på landsbygden
63 procent av hushållen utanför de halländska tätorterna har idag tillgång till fiber. I jämförelse med övriga län i Sverige placerar sig Halland på andra plats. Sverigesnittet är 48 procent. Bland kommunerna toppar här Falkenberg på 78 procent med Varberg tätt efter på 74 procent. Störst ökning utanför tätort hade Halmstad och Kungsbacka – 12 procent.
- Hög fiberanslutning i hela Halland är viktigt för att möjliggöra leverans av digitala samhällstjänster till alla hallänningar. Region Halland fortsätter arbetet med bredbandsutbyggnad tillsammans med alla andra nätägare. Det är också viktigt att alla som har möjlighet ansluter sig till fiber, tycker Helene Andersson. Det visar inte minst den senaste tidens händelser.

Om Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Här kan du ta del av strategin!

 

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson