2019-05-09 13:38Pressmeddelande

Halland bäst i landet - flest invånare i arbete

Halland toppar listan över högst andel förvärvsarbetande personer i landet, det visar en ny undersökning från SCB. I Halland jobbar 83,2 procent, jämfört med 79,1 procent i landet.

–Det här är glädjande, vår målsättning är att ligga bland de tre bästa regionerna i Sverige och nu toppar vi och har ökat andelen hallänningar i arbete från 2016, då vi låg på 82.5 procent, säger Helene Andersson (C), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

Förklaring till hög andel förvärvsarbetande
Någon enkel förklaring till Hallands höga förvärvsfrekvens finns inte men att Halland är en region med välmående kommuner med god utveckling och flera med en stark inrikes inflyttning bidrar sannolikt. Hallands inrikes inflyttningsnetto för 2018 var 1829 personer och den siffran slår bara Uppsala och Skåne län.

–En annan trolig förklaring är den goda tillgängligheten till Göteborgs arbetsmarknad i kombination med Hallands attraktiva boendemiljöer. Många från företrädesvis norra Halland pendlar över länsgränsen för att arbeta, säger Helene Andersson.

Kvinnor i arbete
När det gäller kvinnor i arbete toppar Halland även här med 82,1 procent, medan Jönköping toppar när det gäller män, Halland ligger på andra plats med 84,5 procent.

Andelen utrikes födda i arbete ökar
Precis som i övriga Sverige är sysselsättningsgraden för utrikesfödda betydligt lägre, både för kvinnor och för män. Halland ligger på andra plats, näst högsta andelen förvärvsarbetande i landet. Här ligger genomsnittet i Sverige på 61,2 procent, i Halland jobbar 64 procent av de utrikesfödda personerna. Stockholm är det län som har högst andel utrikesfödda med arbete.

 

Kontaktperson:
Helene Andersson (c), ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, Region Halland
helene.e.andersson@regionhalland.se, 070-675 61 62

Kontaktperson för statestikfrågor:
Thomas Niedomysl, analytiker, Regional utveckling, Region Halland
thomas.niedomysl@regionhalland.se, 072-084 06 55

 Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.