2020-10-26 13:01Pressmeddelande

Gott om skyddsutrustning i lager i Halland

Tillgången på skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal inom Region Halland och de halländska kommunerna är tryggad, ifall det skulle bli ett ökat tryck på vården framöver. När flera regioner i landet hade problem med försörjning av skyddsutrustning i våras, klarade sig Region Halland bra.

- Region Halland vågade köpa volymer i rätt tid och jobbade intensivt under uppstarten av pandemin. Därför har vi hela tiden kunnat lösa behovet för Region Halland samt kommuner i Halland, säger Daniel Hedeholt, ansvarig för logistiken och försörjning av skyddsutrustning i Region Halland.

En del av skyddsutrustning kommer från lokala företag men mycket kommer också från länder utanför EU, exempelvis Kina.

Region Halland har nu ansökt om EU-bidrag för de transporter av skyddsutrustning som skett från länder utanför EU. Ansökan kan innebära ett bidrag på drygt 61 000 Euro och bidraget hanteras av Emergency Support Instrument, en enhet som aktiverades i april 2020 i syfte att ge medlemsländerna särskilt stöd under coronapandemin.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Torbjörn Svanberg, förvaltningschef Regionservice, 035-162440
Tommy Thorbjörnsson, kommunikatör Regionservice, 035-162451

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.