2021-02-17 15:15Pressmeddelande

Goda resultat - trots stora utmaningar för Hallands sjukhus

Under 2020 har Hallands sjukhus ställt om stora delar av verksamheten för att kunna möta vårdbehoven kopplat till pandemin. Samtidigt har sjukhuset kunnat fortsätta leverera vård med hög tillgänglighet och hög kvalitet. 
- Det är en fantastisk insats som alla medarbetare bidragit till, säger Christian Lidén (C), ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus.

Vid dagens sammanträde fick nämnden en presentation av Hallands sjukhus årsredovisning för år 2020. I ett nationellt perspektiv har sjukvården i Halland mycket goda resultat och Hallands sjukhus ligger fortsatt i toppskiktet när det gäller vårdens kvalitet, tillgänglighet och patientnöjdhet.

- Det har varit ett väldigt speciellt och utmanande år för hela hälso- och sjukvården och därför är det extra imponerande att verksamheten både klarat att anpassa resurserna för sitt ordinarie uppdrag och hanteringen av pandemin på ett så bra sätt, konstaterar Christian Lidén.
Han framhåller att många bidragit med extraordinära arbetsinsatser och ett stort engagemang. Även andra förvaltningar i regionen har hjälpt till för att kunna lösa bemanningen på sjukhuset.

- Pandemin har visat att vi  tillsammans lyckats kraftsamla i hela regionen för att kunna möta de utmaningar som pandemin inneburit. Det goda samarbetsklimatet är något som vi vill ta med oss in i framtiden.
Christian Lidén påpekar också att han ser positivt på möjligheten att ta om hand det uppdämda vårdbehov som uppstått. I ett nationellt sammanhang har Hallands sjukhus en god tillgänglighet till både läkarbesök och behandling och under hösten hann verksamheten jobba i kapp inom många områden. Nu finns en planering för att så snabbt som möjligt kunna utöka kapaciteten kring planerade operationer.

Under året har sjukhusets utvecklingsarbeten fortgått och pandemin har påskyndat användningen av digitala verktyg, exempelvis digitala vårdkontakter och självincheckning. Detta är ett område där Hallands sjukhus kommer att fortsätta satsa på för att kunna erbjuda invånarna mer flexibla möjligheter att komma i kontakt med sjukvården och ge möjligheter att vara mer delaktiga i sin vård.

När det gäller medarbetarna visar årets medarbetarenkät att det finns ett hållbart medarbetarengagemang, även om belastningen periodvis varit hög. Sjukfrånvaron har ökat något och beror sannolikt på de nationella smittförebyggande rekommendationerna.

Länk handlingar, Driftnämnden Hallands sjukhus 2021-02-17

För mer information:
Christian Lidén (C), ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus: 070-623 99 09
Carolina Samuelsson, sjukhuschef,  035-13 10 00 (televäxel)


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup