2020-03-12 05:53Pressmeddelande

Fyra nya fall av bekräftad covid-19 hos medarbetare vid intensivvårdsavdelningen i Varberg

I onsdags gavs besked att en medarbetare vid intensivvårdsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg har insjuknat i covid-19. Under onsdagen provtogs ytterligare sex personer i personalgruppen vid intensivvårdsavdelningen på Hallands sjukhus Varberg för coronavirus. Personerna provtogs på grund av att de hade uppvisat luftvägssymtom.

Provsvar visar nu att fyra av dessa har bekräftad covid-19. Totalt är alltså fem medarbetare hemma och har bekräftad covid-19. Sammanlagt är det 22 smittade med covid-19 i Halland.

Smittskydd Halland fortsätter nu en grundläggande och intensiv smittspårning och kommer att kontakta de personer som bedöms vara i behov av provtagning. Det kan röra sig om både medarbetare och patienter.

Nuläge på Hallands sjukhus Varberg
Patienter som behöver akut sjukvård eller förlossningsvård tas emot på Hallands sjukhus Varberg som vanligt. Inbokade mottagningsbesök genomförs som planerat. Planerade icke-högprioriterade operationer torsdag 12 mars på Hallands sjukhus Varberg kommer att senareläggas. Berörda patienter kommer att kontaktas.

Stabsläge och fortsatt arbete
Hallands sjukhus är sedan onsdag 11 mars i stabsläge och arbetar tillsammans med Smittskydd Halland och regional krisledning. Mer information lämnas vid en presskonferens idag torsdag 12 mars, se inbjudan nedan.

Med anledning av bekräftade fall av covid-19 hos medarbetare vid intensivvårdsavdelningen i Varberg bjuds media in till presskonferens:

Tid: torsdag 12 mars, klockan 10.00
Plats: Konferenslokal Havet, Norrebo plan 3, Lasarettsvägen
301 85, Hallands sjukhus Halmstad.

Under presskonferensen finns det också möjlighet att ställa frågor och göra intervjuer. Medverkande på presskonferensen är Maria Löfgren, smittskyddsläkare, Arne Kötz, verksamhetschef Klinisk mikrobiologi och Vårdhygien Halland, samt Carolina Samuelsson, sjukhuschef Hallands sjukhus.

För mer information om presskonferensen, kontakta Marianne Kondrup, kommunikationschef Hallands sjukhus.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup