2020-12-14 07:00Pressmeddelande

Från och med idag gäller nationella allmänna råd i Halland

Från och med idag upphör de lokala allmänna råden att gälla i Halland och vi följer de uppdaterade och skärpta allmänna råd som nationella myndigheter utfärdat. De uppdaterade råden är utformade för att hålla bättre över tid. Det innebär att de ska vara mer träffsäkra utifrån vad vi vet om smittspridning, samtidigt som andra negativa effekter som avsaknad av fritidsaktiviteter, träning och isolering kan minskas.

Region Halland, Länsstyrelsen och alla halländska kommuner har enats om en gemensam linje kring hur vi ska se på den påverkan de nya råden får på verksamheterna i hela länet. 

- Det är viktigt att se på pandemin ur ett välavvägt samhällsperspektiv, därför välkomnar vi en ökad träffsäkerhet, säger Regiondirektör Jörgen Preuss. Min förhoppning är att den kan utvecklas ännu mer över tid.

Utgångspunkten är att verksamheter som stängts under perioden med lokala råd är fortsatt stängda om man inte utifrån de uppdaterade allmänna råden, gör en annan bedömning. Det innebär att man gör en avvägning där den negativa påverkan en stängd verksamhet kan innebära ur ett bredare folkhälsoperspektiv, vägs mot risk för smittspridning. Därför kommer en del kommunala mötesplatser att hållas fortsatt stängda, medan andra öppnas eller bedrivs på ett annat sätt än tidigare. Kommunernas kultur- och fritidsförvaltningar ser nu över sina verksamheter för att göra bedömningar om hur de nya råden påverkar dessa.

- De nya råden kan upplevas både som skärpningar, lättnader och som stora eller små skillnader, beroende på vilket perspektiv man har, förklarar smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo. Det är givetvis svårt att hålla reda på de förändringar som sker i rekommendationerna. Därför vill jag uppmana alla att med jämna mellanrum läsa aktuell information om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats istället för att jämföra med de råd som löpt ut.

De nya råden gör även fortsatt gällande att människor inte ska mötas utanför den närmaste kretsen vad gäller familj och umgänge, när det går att undvika. Onödiga resor ska undvikas och om man behöver resa så ska det ske på ett sätt som innebär en minimering av risk för smittspridning. 

Vi agerar även fortsatt likt som arbetsgivare i Halland, där de nu gällande råden inte innebär någon skillnad mot tidigare. Många medarbetare måste fysiskt vara på jobbet, men så många som möjligt ska fortsätta arbeta på distans. Möten, konferenser och utbildningar skjuts upp eller ställs om till digitalt. Fysiska möten och tjänsteresor görs bara i undantagsfall.

Fortsatt viktigast med de råd som gällt från start
Ur smittsskyddsperspektiv gäller fortfarande de råd vi känner till vid det här laget; stanna hemma om du är det minsta sjuk och gå och provta dig samt ha god handhygien och håll avstånd.

- Det är fortfarande trängsel vi framförallt måste undvika, betonar Maria Ryberg Mo. Både individer och verksamhetsföreträdare behöver se till att vi kan hålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer hela tiden. Inomhus ska vi i möjligaste mån inte vara fler än 8 oavsett om vi kan hålla avstånd eller inte.

Detta gäller för jul och nyår

  • Umgås i en mindre krets under helgerna
  • Träffa personer i riskgrupp på ett säkert sätt
  • Traditioner – under smittsäkra former
  • Res säkert
  • Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln

Information om vad dessa punkter innebär hittar du här

Allmänna råd gäller till 30 juni och betonar individuellt ansvar
De allmänna råden gäller till den 30 juni 2021, medan begränsning till max 8 personer vid allmänna sammankomster, gäller tills vidare och tills nya besked ges. Begravningar är undantagna där upp till 20 deltagare tillåts.

- Jag är medveten om att denna begränsning leder till svåra konsekvenser för föreningar, klubbar och arrangörer, säger länsråd Jörgen Peters. Men högsta prioritet är att fortsätta begränsa smittspridningen av covid-19.

I de allmänna råden betonas särskilt ansvaret varje individ och verksamhet har för att fortsatt agera på ett sätt som minskar smittspridning. Ett högt ansvarstagande, kan begränsa de allvarliga konsekvenser som smittan kan få för individer, samhälle och för hälso- och sjukvården innan vi får effekt av den vaccinering mot covid-19 som startar i januari i Halland.

- Vi är långt ifrån igenom detta och det är avgörande att vi alla följer råden nu, understryker Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Jag hoppas alla gör sitt yttersta nu i väntan på att det skydd vi får av vaccinet kan innebära att vi så småningom kan minska de här begränsningarna i våra liv.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier