2020-02-10 11:32Pressmeddelande

Framtidskraft ger ungdomar möjlighet att prova jobb inom Region Hallands verksamheter

Under några veckor i sommar erbjuder Region Halland ca 100 ungdomar mellan 16 och 19 år att få sommarjobba. Satsningen går under namnet Framtidskraft och förhoppningen är att ungdomarna ska bli intresserade av och så småningom även välja ett yrke inom Region Hallands verksamheter.

Satsningen är viktig utifrån olika aspekter, dels för att ge ungdomar en möjlighet att få komma ut i arbetslivet och skaffa sig värdefull erfarenhet, men också för att Region Halland som organisation arbetar långsiktigt och strategiskt med vår framtida kompetensförsörjning.

Lyckad satsning!

Region Halland har ca 370 yrken inom olika kompetensområden och nästan 8000 medarbetare! Detta gör Region Halland till en av länets största arbetsgivare. Framtidskraft erbjuder ca 100 platser placerat runt om i Region Hallands olika verksamheter. Sommarjobbet är mellan tre till sex veckor och utförs med stöd av en handledare. Efter perioden ges ungdomarna möjlighet att utvärdera sin tid. Utvärderingarna är viktiga för oss, för att ständigt kunna utveckla och förbättra. Vi kan också se att ungdomarna är nöjda och upplever sommarjobbet som både roligt och utvecklande!

”Tillskott” för personal och patienter

Arbetsuppgifterna som ungdomarna utför innebär inte att de ska ersätta någon ordinarie personal utan snarare vara ett extra tillskott under de veckor man sommarjobbar. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man jobbar. På en vårdavdelning kan det innebära att utföra småärenden för patienter och personal, prata och promenera med patienter, servera fika och dela ut mat. Det kan också innebära mer administrativa arbetsuppgifter som exempelvis arkivering, kassaarbete och posthantering.

Ansökan 2020

Alla som är mellan 16 och 19 år kan söka sommarjobb inom Framtidskraft. Ansöker gör man på Region Hallands webbplats www.regionhalland.se/framtidskraft mellan den 10 februari och 8 mars 2020.

För mer information:

Indre Grimpe, HR-chef
Telefon: 070-686 51 94Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.