2021-02-24 09:00Pressmeddelande

Förtroendet för vården ökar i Halland

Förtroendet för hälso- och sjukvården har ökat kraftigt i hela landet under pandemin. Det visar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2020 som presenterades i dag.

Sextionio procent av invånarna i hela landet har stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården – en ökning med 9 procentenheter från föregående år.

För Hallands del är siffran ännu högre. Sjuttiofyra procent av hallänningarna anser sig ha ett högt förtroende för vården. Hallands siffror visar i övrigt också fortsatt bra resultat på flertalet områden.

– Hallänningarna har fortsatt högt förtroende för vården och det är ett gott betyg, främst till våra kompetenta medarbetare, säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström. Nu handlar det som alltid om att fortsätta jobba för ännu bättre resultat. 

Här är fler resultat från Halland i undersökningen:

  • Nittioen procent av hallänningarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver (riket 88 procent).
  • Sextiofem procent av hallänningarna anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus är rimliga (riket 56 procent).
  • Sjuttioen procent av hallänningarna har ett stort förtroende för vårdcentralerna i regionen (riket 66 procent).

När det gäller förtroendet för hanteringen av pandemin hamnar Halland på plats 8 bland 21 regioner. Sjuttiofem procent av invånarna har mycket eller ganska stort förtroende för hantering av pandemin i regionen. Det är små skillnader i uppfattning mellan olika åldersgrupper och även mellan kvinnor och män.

 

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.  Datainsamlingen för 2020 års undersökning har genomförts mellan 28 september–27 november.  Sammanlagt har 50 854 personer över 18 år från hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Gå in på SKR:s webbsida om du vill veta mer om Hälso- och sjukvårdsbarometern eller ta del av det nationella resultatet.

Om du har frågor om statistiken kontakta:
Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg, 072 171 53 58 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg hälso- och sjukvård
Elisabeth Funkqvist