2021-12-02 07:43Pressmeddelande

Förslag till infrastrukturplan bromsar Hallands hållbara utveckling

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen finns inte Hallands viktigaste prioriteringar med. Det innebär en inbromsning för en hållbar tillväxt i den expansiva geografi som Halland och Sydsverige utgör.

Region Halland inser att det är trångt om utrymmet i nationell infrastrukturplan och att kostnadsfördyringar påverkar hur många nya projekt som kan lyftas in i planen. Vi uppskattar att pågående projekt som Varbergstunneln, nytt mötesspår i Knäred och en ny station i Väröbacka finns med i planen. Positivt är också att en satsning på att uppgradera Västkustbanan till 250 km/tim omnämns. 

Men, med förslaget till ny plan minskar möjligheterna att skapa ett hållbart och effektivt järnvägssystem i Halland och Sydsverige.

Förslagets konsekvenser blir att miljömålen inte nås, möjligheterna minskar att fler väljer tåget i stället för bilen och företagen får sämre möjligheter att välja järnvägen för sina transporter. Ytterligare konsekvenser är att förutsättningarna för en större och gemensam arbetsmarknad i hela Sydsverige försvåras samt att Sveriges konkurrenskraft och den regionala utvecklingen i Sydsverige försämras.

–  Det är tydligt att nya stambanor får ta väldigt stor del av kakan och att det orsakar undanträngningseffekter för tidigare planerade investeringar och åtgärder. En nationell plan av denna dignitet behöver kunna stå på två ben samtidigt, både nya stambanor och resurser för att fullfölja planerade åtgärder behöver kunna hanteras. Det är så vi får en ekonomiskt effektiv och hållbar framdrift av infrastrukturen, säger Helene Andersson (C) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott i Region Halland och fortsätter:
–  När vi dessutom tvingas skjuta på eller inte alls kunna genomföra projekt kopplat till uteblivna investeringar går viktiga synergieffekter i stads- och ortsutveckling i våra kommuner förlorade. Men även Halland som årets exportregion får det svårare att bidra till svensk konkurrenskraft!


Västkustbanan behöver åtgärder omgående – en investering i grön omställning

Västkustbanan har en mycket stor trafikering och förväntas öka över tid. För att kunna dra nytta av stora investeringar som Västlänken, Hallandsås- och Varbergstunneln behöver järnvägssystemets planerade åtgärder fullföljas och flaskhalsar måste byggas bort. Ytterligare trafikbelastning förväntas komma då förbindelsen över Fehmarn Bält öppnas om några år.

– Västkustbanan har behov av ökad kapacitet, framför allt i den norra delen av Halland och i Halmstad järnvägssystem. Flera flaskhalsar finns i Halland och de projekt som skulle hantera dessa brister finns inte med i den nya nationella infrastrukturplanen, säger Per Stané Persson (S), 2:e vice ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott fortsätter:
– Det handlar främst om en ny uppställningsbangård vid Halmstad C som behövs för att möta ett ökat behov av person- och godstrafik på järnvägen i Halland och Sydsverige. Mer persontrafik och mer gods på räls är grunden för den gröna omställningen – vi behöver investera i hållbar utveckling!

Vidare behöver den starkt trafikerade sträckan mellan Kungsbacka och Göteborg hanteras nu och planering för ökad kapacitet komma i gång snarast. Detta innefattar förbigångsspår vid i Lekarekulle, mötesstation i Kungsbacka och fyrspår mellan Kungsbacka och Mölndal. Även utanför länets gränser söderut, är sträckan mellan Helsingborg C och Maria station mycket viktig. Utbyggnaden till dubbelspår riskerar nu att försenas ytterligare.

Kontaktuppgifter:
Helene Andersson (C)
Ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott
070-675 61 62
helene.e.andersson@regionhalland.se

Per Stané Persson (S)
2:e vice ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott
076-103 99 32
per.stane-persson@regionhalland.se

Ta del av hur vi bygger ett hållbart Sverige via Halland här: www.viaHalland.se


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.