2020-05-20 08:12Pressmeddelande

Förnya dina recept i god tid innan sommaren

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under de hektiska sommarmånaderna.

Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Denna sommar är situationen mer ansträngd än vanligt, på grund av coronapandemin. Det betyder att det kan ta längre tid att få sina recept förnyade. Senast den 15 juni behöver receptförnyelserna komma in, men helst innan, för att vården ska hinna med.

- Det är bra för både patienter och vårdpersonal om rutinärenden som att förnya recept görs innan semestrarna börjar. Det är viktigt att vården räcker till för dem som behöver den mest i sommar, och i år är det viktigare än någonsin, förklarar Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Recepten förnyas via nätet

Recept förnyas hos den mottagning som skrivit ut receptet. Enklaste sättet att förnya är genom att logga in på www.1177.se. Förutom recept så uppmuntras även den som har hjälpmedel som exempelvis inkontinenshjälpmedel, stomimaterial och diabetesnålar att förnya dem innan sommaren. Det går också att göra genom att logga in på 1177.se.

Se hur många uttag du har kvar

Om man behöver kontrollera hur många uttag som är kvar på receptet, finns även den informationen när man loggar in på www.1177.se. Den som inte har tillgång till internet eller dator kan ringa mottagningen som skrivit ut receptet för att få det förnyat.

För mer information:

Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, 073-201 23 22

Charlotte Tavelin, kommunikationsstrateg, 0702-15 17 55


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.