2021-04-27 05:55Pressmeddelande

Formgivare och designer får hjälp att hitta tillverkare lokalt

En kvinna och två män står i en verkstad med en halvfärdig stol och papper i händerna och diskuterar. Över bilden ligger texten: S-P-O-K Halland.

SPOK Halland vill förenkla för formgivare och designer att hitta lokala tillverkningsmöjligheter. SPOK listar kostnadsfritt slöjdare och andra tillverkare som vill och kan ta uppdrag för att tillverka prototyper eller mindre serier av produkter för formgivande företag. En nyrekryterad projektledare sätter nu igång med att leta tillverkare i Halland.

SPOK, samtida produktion och konsumtion, är en plattform som samlar och sprider kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, allt från slöjdare till små industrier. Tillverkande företag presenteras kostnadsfritt på webbplatsen s-p-o-k.se där formgivare och designer fritt kan söka nya material och samarbetspartner. SPOK arbetar för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion.

– Jag är väldigt taggad på att projektleda SPOK Halland och ska nu bygga upp ett nätverk av tillverkare, formgivare, innovatörer, entreprenörer, arkitekter, slöjdare, inredare med flera inom olika produktområden, säger Elin Basander André, projektledare för SPOK Halland.

Elin Basander André är nyrekryterad projektledare till SPOK Halland men är inte på något sätt ny i sammanhanget. Som industridesigner har Elin lång erfarenhet av produktutveckling och tillverkning. Hon brinner för klimatanpassade produkter, cirkulärt entreprenörskap och smart tillverkning genom hela produktionskedjan.

– Jag är material- och tillverkningsnörd ut i minsta cell och har alltid arbetat för att använda lokala tillverkare och effektiva processer. Jag arbetar utifrån en attityd om att allt är möjligt, fortsätter Elin.

SPOK Halland söker tillverkande företag

Är du slöjdare eller har en mindre tillverkningsindustri i Halland? SPOK Halland vill ha kontakt med dig.

– Jag kommer gärna och berättar om SPOK i olika sammanhang, och ser fram emot kontakter med tillverkare som vill lista sig på vår webbplats – det är alldeles gratis förstås! Eller om du vill veta mer om hur du kan använda dig av SPOK, är det bara att höra av sig, förtydligar Elin.

SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. Huvudfinansiär är Region Halland. Syftet med satsningen är att stärka det kreativa näringslivet, bevara och tradera kunskap, skapa förutsättningar för hållbar utveckling samt främja etablering av industri.

Nationell plattform för lokal produktion med lokala material

Den rikstäckande plattformen SPOK Sverige lanserades 2020 för att möjliggöra lokalproducerad design i hela landet. SPOK Halland är en av de första regionala hubbarna som anslutit sig till det nationella nätverket och som påbörjat arbetet med att kartlägga tillverkare, experter och material i sin region.

– När nätverket växer skapas möjligheter till kunskapsspridning och synergier mellan tillverkningsindustrin och designbranschen. Vi får även möjlighet att knyta ännu fler unika tillverkningsmetoder till plattformen – metoder som kanske endast kan utföras av några få personer i Sverige, säger Anna Gudmundsdottir, projektledare för SPOK Sverige på Form/Design Center.

Ett initiativ som startade i Skåne

SPOK som konceptet lanserades första gången i Skåne 2016 av designern Jenny Nordberg. Komplicerade och onödigt långa tillverkningsled låg till grund för idén. Bättre med lokala tillverkare och lokalt material. Och så kommer expertkompetensen med på köpet. Satsningen har varit framgångsrik och med Form/Design Center som huvudman för SPOK Sverige, det nationella nätverket, skalas plattformen nu upp geografiskt med målet att innefatta hela Sverige.

Läs mer om SPOK på webbplatsen https://s-p-o-k.se

Kontakt

Elin Basander André, Projektledare SPOK Halland
Tel. 076 724 22 64, e-post: halland@s-p-o-k.se 

Webbplats https://s-p-o-k.se/sv/om-oss/spok-halland
Följ SPOK Halland på Instagram @s_p_o_k_hallandOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.