2019-10-09 11:40Pressmeddelande

Förbättrad prognos för Region Halland

Den ekonomiska prognosen för Region Halland har förbättrats. Det beror bland annat på att regionens verksamheter har lyckats minskat sina kostnader. Det visar årets andra uppföljningsrapport som redovisades för Regionstyrelsen i dag.

Prognosen för Region Hallands ekonomi 2019 förbättras med en kvarts miljard kronor i uppföljningsrapport 2. Det beror dels på ett målmedvetet och framgångsrikt arbete med åtgärdsplaner i verksamheterna, dels på ökade skatteintäkter och riktade statsbidrag samt vinstförändringar av engångskaraktär.

– Det här visar att vi nu är på rätt väg. Det ligger ett hårt arbete bakom de förbättrade resultaten och det är till exempel mycket glädjande att Hallands sjukhus nu, för första gången på många år, har en prognos som visar på en ekonomi i balans, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

I ett nationellt perspektiv har sjukvården i Halland mycket goda resultat när det gäller vårdens kvalitet och patientnöjdhet. Även när det gäller tillgängligheten till vård sticker Halland ut som den region som har bäst tillgänglighet till operation och behandling och är näst bäst på att erbjuda nybesök inom vårdgarantin. Den halländska vården arbetar med ständiga förbättringar av patientprocesserna, vilket bland annat resulterat i minskade vårdtidtider med bibehållen kvalitet, god tillgänglighet och låga överbeläggningar.

Arbetet med att utveckla Halland, tillsammans med andra, fortsätter bland annat genom flera viktiga samarbeten nationellt och internationellt. Exempel på detta är Regionsamverkan Sydsverige, STRING och Greater Copenhagen.

Kontaktpersoner:

Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, 070 325 42 15
Mikaela.Waltersson@regionhalland.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), regionstyrelsens andre vice ordförande, 070 922 83 11
Lise-Lotte.Benskold-Olsson@regionhalland.seOm Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.