2020-03-26 14:56Pressmeddelande

Förändrade öppettider för vårdcentralernas kvälls- och helgmottagning i Laholm från sommaren

Vid dagens driftnämndsmöte i Närsjukvården Halland togs beslut om nya öppettider för kvälls- och helgmottagningen i Laholm. De nya öppettiderna gäller från den 1 juni i år.

På helgerna fortsätter den gemensamma helgmottagningen att vara öppen lördag, söndag samt andra helgdagar kl. 09.00-16.00. Placeringen är som idag på Vårdcentralen Centrum Laholm. Vardagskvällar ansvarar respektive vårdcentral för sina patienter och förändrar öppettider utifrån sina patienters behov.

- Vi har under en längre tid sett att väldigt få patienter väljer att vända sig till den gemensamma kvälls- och helgmottagningen på vardagskvällar. Genom att istället förlänga våra ordinarie öppettider kan vi planera vården på ett annat sätt och använda resurserna mer effektivt, säger Axel Storckenfeldt (M), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. I diskussion mellan vårdcentralerna finns en samstämmighet att respektive vårdcentral omhändertar sina patienter på vardagskvällar.

- Vårdcentralen Centrum Laholm ökar öppettiderna för sina patienter med en timme varje vardag och har från 1 juni öppet mellan 8-18, säger Magdalena Barkström, förvaltningschef Närsjukvården Halland.

De förändrade öppettiderna vardagar för samtliga vårdcentraler finns på respektive vårdcentrals sida på 1177.se. Här kommer även de nya öppettiderna att publiceras innan förändringen träder i kraft den 1 juni.

Länk till handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2020-03-26

För mer information, vänligen kontakta:
Axel Storckenfeldt (M), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-085 61 06
Magdalena Barkström, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 070-213 83 43Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Närsjukvården
Anna Stålnacke