2019-06-27 04:00Pressmeddelande

Fler hallänningar vaccinerade sig mot influensan än tidigare år

Fler hallänningar än tidigare vaccinerade sig mot säsongens influensa, det visar ny statistik. Drygt 50 000 influensadoser gavs i Halland under influensasäsongen 2018/2019 och det är drygt 3600 doser fler än förra säsongen.

-Att fler vaccinerar sig mot säsongsinfluensan är positivt, det innebär ett ökat skydd för riskgrupperna att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp, säger Anders Enocksson, smittskyddsläkare på Region Halland.

Till riskgrupperna räknas bland annat personer över 65 år, personer med hjärt- eller lungsjukdom, gravida efter vecka 16 och personer med diabetes typ 1 och 2. 88 procent av doserna gavs till personer som hör till någon av riskgrupperna.

I Halland fick totalt 381 personer influensan under den gångna influensasäsongen. Det är färre i åldersgruppen 65 år och äldre som har blivit sjuka under den här säsongen än under föregående två säsonger.

Säsongen 2018-2019 karakteriserades av medelhög intensitet vad gäller antalet rapporterade influensafall både i Halland och nationellt och enligt flera övervakningssystem var årets influensasäsong mindre intensiv än de fem föregående säsongerna.

 

Kontaktperson:
Anders Enocksson, smittskyddsläkare i Region Halland
tel. 070-319 16 13   

 

Vill du läsa mer om säsongens influensa?
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/

 

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.