2021-01-22 11:54Pressmeddelande

Felaktig temperatur i Apotekets leverans av vaccin från Moderna

(Uppdaterat pressmeddelande 12.55)

Apoteket AB har levererat ut 2 100 doser av Modernas Covid-vaccin i en transportlösning med för låg frystemperatur till fem regioner, däribland Halland som fått 400 doser. 

Det finns inget som tyder på att det innebär någon hälsorisk för den som vaccinerats, däremot behöver det utredas om den första dosen måste tas om 

Fem regioner: Gävleborg, Dalarna, Värmland, Halland och Östergötland har under veckan fått 2 100 doser av Modernas Covid-vaccin utlevererade med en transportlösning som haft för låg frystemperatur. Halland har fått 400 doser och av dessa har 159 doser använts. 

Alla medarbetare som har vaccinerats eller skulle ha vaccinerats har fått meddelande om situationen och att den planerade vaccinationen skjuts upp.

Totalt i Sverige har cirka 1 000 personer vaccinerats med de berörda doserna. Region Östergötland har inte gett några doser till patient, men i Värmland, Gävleborg, Dalarna och Halland har vaccinet använts. Det är leverantören Apoteket AB, som är ansvarig för temperaturen under leveranskedjan, utreder varför transporterna skett under felaktiga förhållanden.

Kontaktperson: Johanna Wiechel-Steier, tel: 0700-822214


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier