2021-02-18 14:00Pressmeddelande

Fel personer bokar in sig för vaccination

Nu stänger Region Halland tillfälligt möjligheten att boka vaccinationstid digitalt på 1177.se/Halland.  Anledningen är att vi vill försäkra oss om att det är rätt målgrupp som får de tider som finns tillgängliga. Just nu är det för många som bokar in sig fastän det inte ännu är deras tur.

Intresset för vaccination är stort samtidigt som leveranserna av vaccin än så länge är små. I nuläget vaccineras de som är 80 år och äldre samt personer med hemtjänst samt de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård. Men vi ser också att många som inte tillhör dessa grupper bokat sig. I kombination med att det än så länge kommer små leveranser av vaccin blir resultatet att det inte finns tider till de som ska vaccineras nu.

- Det är viktigt att skydda de allra äldsta från svår sjukdom och död och då får de som är yngre vänta. Alla kommer att erbjudas vaccination, men det måste det ske i turordning, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

Därför är den digitala bokningen pausad just nu. Vi arbetar med att boka av de som bokat sig för tidigt. Om man bokat sig för tidigt kan man också ringa till den vårdcentral där man bokat in sig och be om hjälp att boka av tiden. De som bokat sig för tidigt kommer också att bli uppringda och avbokade. Detta görs för att bereda tid för de som ska vaccineras just nu. När tider har kunnat frigöras för de som nu ska vaccineras kan vi återigen öppna möjligheten att boka digitalt.  

Region Halland har valt att ha bokning utan krav på BankID. Det är för att det ska vara enkelt för invånarna och inte utesluta de som inte har BankID. Därför är det extra viktigt att invånarna är solidariska och väntar på sin tur. Först ut är de som är 80 år eller äldre.

- Under de kommande veckorna kommer det krävas en stor dos tålamod i väntan på en ledig tid, men jag kan garantera att alla som vill bli vaccinerade kommer att få bli det, även om man kan få vänta lite, säger Maria Löfgren.

Vaccinationen av personer som är 70 år och äldre kommer att pågå under ett antal veckor framöver. Först därefter kommer brev att skickas ut till nästa prioriterade grupp som är personer mellan 65 och 69 år.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.