2021-01-22 16:32Pressmeddelande

Färdigvaccinerat med dos 1 på äldreboenden i Halland

Nu har alla personer som bor på särskilda boenden (SÄBO), som önskat, fått sin första dos av vaccin mot covid-19. När den här veckan är slut har totalt ungefär 7550 personer vaccinerats i Halland.

- Det känns fantastiskt bra att de äldre, som riskerar att drabbas hårdast av covid-19, nu har fått sin första vaccination, säger Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland.

Parallellt med vaccinationen på SÄBO har personer med hemsjukvård vaccineras i hemmet av kommunens sjuksköterskor och där det, enligt kommunerna i Halland, går enligt plan. Tio vårdcentraler ansvarar för vaccinationen av personer med hemtjänst och även av personer som bor tillsammans med dessa personer. Det har varit ett väldigt stor tryck på de vaccinerande vårdcentralerna, många vill ha vaccination mot covid-19.

- Det är positivt att många vill vaccinera sig. Men just nu har vi inte vaccindoser som kan svara upp mot det behovet som finns. Region Halland har stor kapacitet att vaccinera med de doser vi får till oss, men vi kan inte råda över vaccinleveranserna. Takten för leveranserna styr takten på vaccinationerna, säger Anders Åkvist.

Nästa vecka väntas 3800 personer få vaccin. Tack vare att Region Halland vaccinerade i begränsad omfattning under jul- och nyårsveckorna kan vaccinationen fortgå i oförminskad takt, trots att vi får lägre antal vaccindoser nästa vecka än tidigare utlovat.

 

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.