2021-05-19 07:30Pressmeddelande

Extra ersättning till sjukvårdspersonal som tar extrapass i sommar

Hälso- och sjukvården i Region Halland, precis som i riket, upplever en extra ansträngd situation. Pandemins konsekvenser i form av bland annat covidvård, vaccinering, hantering av smittspårning och provtagning omhändertas av hälso- och sjukvården. Samtidigt behöver ordinarie verksamhet upprätthållas.

När vi nu går in i ännu en sommarperiod med pandemi, är det av yttersta vikt att medarbetarna får möjlighet till den återhämtning som semesterperioden innebär.
Detta innebär sammantaget att bemanningen under sommaren behöver underlättas med åtgärder som linjerar med denna inriktning.

I dag togs därför beslutet att erbjuda personal inom Hälso- och sjukvårdens dygnet-runt-verksamhet och som i dag omfattas av sommarersättning, extra ersättning. För varje extra arbetspass under en planerad ledighet ges en extra ersättning om 3 000 kronor under sommaren. Ersättningen är en engångsinsats med anledning av den särskilda situation vi befinner oss i denna sommar.

– Det här ska ses både som ett tack till de som redan har tagit på sig extrapass under aktuell period och en uppmuntran till de som kan tänka sig att göra det, förklarar regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson. Vi vet att många är trötta efter ett tufft år och därför är det viktigt för oss att extra arbete sker frivilligt så långt det är möjligt.

Ersättningen är ett tillägg till den sommarersättning som redan utgår och ges både till de som redan bokat in sig på extrapass och till de som gör det från och med nu. I dagsläget är kostnaden av satsningen svår att bedöma, men beräknas landa på mellan 10–15 mnkr, beroende på hur utfallet blir. Ersättningen gäller under perioden 7 juni till och med 29 augusti.

– Vi har ett överskott kopplat till pandemirelaterade statsbidrag, säger Mikaela Waltersson. Därför kan vi göra så här i år och jag tycker det är helt rätt använda pengar till de som känner att de har utrymme att bidra extra.

Kontakt:
Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande, 070-325 42 15


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

Kommunikationsdirektör
Johanna Wiechel-Steier