2020-03-12 18:06Pressmeddelande

Ett nytt fall av covid-19 bekräftad hos medarbetare vid Hallands sjukhus Varberg

Ytterligare en medarbetare på Hallands Sjukhus Varberg har bekräftats smittad av covid-19. Medarbetaren arbetar på sjukhusets dialysavdelning och var senast i tjänst under helgen. Enligt genomförd smittspårning har personen sannolikt blivit smittad via kontakt utanför arbetstid med annan konstaterat smittad person på sjukhuset.

På IVA har sedan i onsdags fem personer konstaterats ha covid-19. Under torsdagen inleddes provtagning på de cirka 80 övriga medarbetarna på avdelningen. Provsvar väntas under fredagen.

Medarbetare på dialysavdelningen kommer att erbjudas provtagning enligt samma princip som på IVA. Det handlar om ett 30-tal personer.

De patienter som kan ha varit i kontakt med konstaterat smittade medarbetare på IVA och på dialysavdelningen kommer att kontaktas och följas upp. Arbetet är inlett och hanteras av Vårdhygien och Smittskydd Halland.

- Både IVA och dialysavdelningen är känsliga delar på vårt sjukhus. Våra åtgärder att testa brett, även på medarbetare och patienter som inte visar symptom på covid-19 gör vi för att försöka reducera risk för ytterligare spridning, säger Carolina Samuelsson, sjukhuschef Hallands Sjukhus.

Först under fredagen kommer mer information om händelseutvecklingen att kunna finnas tillgänglig.Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup