2020-02-14 11:21Pressmeddelande

Driftnämnden Kultur och skola fördelar de statliga anslagen

Under fredagen sammanträdde driftnämnden Kultur och skola, Region Halland. Vid mötet beslutades bland annat hur de statliga medlen från Kulturrådet fördelas. Nämnden fastställde också en årsrapport med fina resultat. 

Fördelning av statliga medel 

Statens kulturråd har beviljat Region Halland statsbidrag med 30 297 000 kr att fördela till regional kulturverksamhet. Utöver en uppräkning på knappa 1,6% har Region Halland i år beviljats en höjning av statsbidraget med 500 000 kronor. Halland var en av 6 regioner som fick höjt anslag.

Att Region Hallands långsiktiga strategiska arbete kopplat till samverkan och konstnärlig utveckling nu medfört en höjning av statsbidraget betyder mer pengar att fördela till den regionala kulten, vilket känns både viktigt och roligt säger Emma Gröndahl (L) ordförande driftnämnden Kultur och Skola. 

Fördelningen av statliga anslag görs enligt följande:

Institution 

2020 

2019 

Stiftelsen Hallands länsmuseer 

7 100 000 

6 911 000 

Regional scenkonstutveckling inkl barn och unga 

10 650 000 

10 310 000 

Teater Halland 

6 137 000 

5 850 000 

Riksteatern Halland 

315 000 

311 000 

Art Inside Out 

1 380 000 

1 270 000 

Regional biblioteks- & litteraturutveckling inkl kultur och social hållbarhet 

2 360 000 

2 360 000 

Regional konst- och kulturutveckling 

1 830 000 

1 830 000 

Regional arkivverksamhet 

525 000 

500 000 

     

Totalt 

30 297 000 

29 342 000 

De regionala anslagen till Hallands kulturliv fördelades vid driftnämndens möte i november. Då fördelades dryga 100 miljoner.

Årsrapport för kultur och skola 

Vid mötet fick nämnden även ta del av årsberättelsen från förvaltningen Kultur och skola. 

Vi lämnar ett lyckat år bakom oss, där både skol- och kulturverksamheten visar på goda resultat, säger Gustaf Kristensson (S), nämndens 2:a vice ordförande. 

2019 var ett framgångsrikt år för Regionens tre skolor, Munkagårdsgymnasiet, Löftadalens folkhögskola och Katrinebergs folkhögskola. Alla tre skolorna, inklusive internatboende, är i princip fullbelagda vilket är ett resultat av högt söktryck överlag. 

Under året har kulturverksamheten bland annat fokuserat på att göra kulturen tillgänglig för alla samhällsgrupper, både på landet och i staden. 

Att alla ska få möjlighet att ta del av kultur ser vi som mycket viktigt idag. Till exempel så har vi i samverkan med kommunerna nått över 40 000 personer inom äldreomsorgen runt om i Halland, personer som annars kan ha svårt att ta del av kultur fortsätter Gustaf Kristensson.

Barn och ungas möjlighet att skapa och ta del av kultur är ett annat av Kultur i Hallands prioriterade områden. Ett exempel är det digitala verktyget Expedition Kulturarv som riktar sig till alla Hallands grundskolor, och som gör det möjligt att utforska närområdets fornlämningar, kulturmiljöer och sägner. Subventionerat kulturutbud till skolorna och mobilitetsstöd för resor är andra sätt där Kultur i Halland möjliggör kultur för barn.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

förvaltningschef Kultur och skola
Eva Nyhammar