2020-07-01 05:55Pressmeddelande

Digitala besök av halländska författare på biblioteken

Kultur i Halland har i samarbete med folkbiblioteken i Halland spelat in ett antal samtal med halländska författare. Filmerna kommer att visas på bibliotekens digitala plattformar samt på skärmar i det fysiska biblioteksrummet.

Under den pågående pandemin har många aktiviteter på folkbiblioteken ställts om alternativt flyttas fram i tid, därför har nu Kultur i Halland bjudit in halländska författare för samtal. Vi har alla tvingats att hitta nya former för upplevelser. Samtalen har förts och spelats in på en mötesplattform och senare klippts ihop av en professionell halländsk filmproducent till en tillgänglig film.

Folkbiblioteken kommer att visa filmerna i sina digitala plattformar och i det egna biblioteksrummet. Filmerna kan också ses i Kultur i Hallands kanaler.

De halländska författarna berättar om sina böcker, sitt skrivande och om kärleken till ordet. Några av de intervjuade författarna är Lilly Emme, Sofia Ymén, och Ann-Charlotte Ekensten. Fler kommer att presenteras med tiden. Man kommer att känna igen sig i formatet mellan filmerna som alla inleds och avslutas på samma sätt och är ca 15–20 minuter långa. Tanken är att publiken ska kunna ta del av författarbesök trots pandemin.

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regionbiblioteket i Halland driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Våra arbetsområden omfattar också skolbiblioteksfrågor samt samverkan mellan regionens olika bibliotekstyper.

Kontakt

Christine Karlsson, litteraturproducent
Tel. 0720 85 22 48
E-post: Christine.Karlsson@regionhalland.se 


Ämnen: Kultur

Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.