2019-08-30 09:19Pressmeddelande

Deafblind Challenge – Torbjörn cyklar från Treriksröset till Smygehuk

Torbjörn Svensson är den första dövblinda personen som cyklar mellan Treriksröset och Smygehuk, 240 mil på tandemcykel. Måndagen den 2 september passerar han Falkenberg på sin resa söderut.

Torbjörn blev dövblind mitt i livet och har engagerat sig mycket i att få uppmärksamhet kring dövblindfrågor. Förra året paddlade han kajak över Öresund och i år ville han öka på utmaningen. Hans resa startade i mitten av augusti och målgången planeras i Smygehuk den 4 september.

Region Halland gör nu en extra satsning på rehabilitering för personer med dövblindhet. All personal som jobbar på syncentralen, hörselmottagningen, hörselhabiliteringen och tolkcentralen kommer att fortbildas kring dövblindhet.

Välkomna att träffa Torbjörn och personal från Tolkcentralen, Region Halland!

När: 2 september
Tid: Kl. 13.30
Plats: Tolkcentralen på Vårdcentralen Falkenberg, Urmakaregatan 2, ingång C, plan 3

Kontakt:
Catrin Thorin, teckenspråkstolk på Tolkcentralen Halland
Epost: Catrin.Thorin@regionhalland.se
Mobil: 070-584 34 94


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.