2019-07-02 12:41Pressmeddelande

Dataintrång på Hallands sjukhus

I samband med interna kontroller så har ett dataintrång i patientjournaler upptäckts på Hallands sjukhus Halmstad. Efter utredning så har en medarbetare varslats om avsked och polisanmälts.

Misstankarna väcktes för ett par veckor sedan genom en rutinmässig kontroll. Medarbetaren stängdes omedelbart av från sitt arbete och en utredning inleddes. Den visar nu att den anställde varit inne i ett stort antal journaler sedan årsskiftet (cirka 300). Journalerna det gäller tillhör patienter som varit inlagda på Hallands sjukhus Halmstad under våren. Det finns dock inga indikationer på att medarbetaren brutit mot tystnadsplikten och fört några uppgifter vidare.

– Även om inga uppgifter har spridits vidare ser vi oerhört allvarligt på alla typer av dataintrång och brott mot sekretessen. Vi gör regelbundna rutinmässiga kontroller och vid misstanke utreder vi vidare, säger tf sjukhuschef Ulrika Christensen.

Det var i samband med en rutinmässig kontroll som dataintrånget upptäcktes. Intrång av den här omfattningen är mycket ovanliga inom Region Halland och leder nu till arbetsrättsliga åtgärder.

– Detta är en allvarlig incident och medarbetaren har varslats om avsked. Vi har även polisanmält det inträffade och nu blir det polisens sak att utreda händelsen vidare, säger Joachim Björnklev, förhandlingschef på HR-avdelningen.


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationschef Hallands sjukhus
Marianne Kondrup