2020-05-07 09:27Pressmeddelande

Corona ger skjuts åt Region Hallands satsning på besök via video

Möjligheten att erbjuda vårdbesök via video har funnits i Region Halland under cirka två år, men ökningen av antalet har hittills gått långsamt. Fram till nu. I mars och april har antalet besök via video ökat markant, från 100 stycken under mars och april förra året till 2 250 under motsvarande period i år.

Coronapandemin är förklaringen till att utvecklingen tar ett stort kliv just nu. Personer i riskgrupper och de som har förkylningssymtom kan nu erbjudas viktig vård utan att göra ett besök på mottagning.

Just nu satsas det överallt i hela vården i Region Halland. Samtliga 24 regionägda vårdcentraler, 28 kliniker och mottagningar på Hallands Sjukhus, 12 mottagningar inom psykiatrin samt habiliteringen, kvinnohälsovård, syncentralen och ungdomsmottagningen erbjuder vårdbesök via video. Totalt 1 154 medarbetare har utrustning och kompetens för att genomföra besöken,

– Vi kan nu på bredden erbjuda besök via video inom vården i Region Halland. Vi har de praktiska förutsättningarna på plats. För att få en ytterligare ökad användning behöver både vårdpersonal och patienter ser fördelarna med besök via video och när det passar kanske till och med bättre än ett besök på mottagning, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Halland satsar nu på en ökad kommunikation med de som söker vård i Halland för att få fler att ska se fördelarna med besök via video.

– Vi vill göra det enkelt för invånarna och patienterna att träffa oss i vården på det sätt som passar dem bäst. Att slippa resa och ta ledigt om det går att mötas ändå på ett bra sätt. Att kunna erbjuda besök via video, telefon och på mottagning och framöver komplettera med fler sätt. I framtidens vårdsystem kommer det vara naturligt att vård är digital när det går och fysisk när det behövs, säger Martin Engström

Mer information om besök via video finns på www.1177.se/Halland

Vid intresse kan intervjuer fås med de mottagningar som berättade om sina erfarenheter av besök via video i mötet med patienter.

  • Roger Molander, sjuksköterska och Jonas Zachrisson, läkare,  Vårdcentralen Tvååker, som är en av de vårdcentraler som nu satsar brett för att kunna möta patienten i besök på flera sätt
  • Henriette Nielsen, skötare inom BUP:s psykos-bipolärteam som jobbar nära patient och familj. Henriette har jobbat i ett år med besök via video.
  • Peter Adolfsson, barnläkare, Hallands sjukhus Kungsbacka, som jobbat med besök via video dagligen i 1,5 år med familjer där ett barn har diabetes. Utvärdering visar möjligheter att fortsätta utveckla diabetesvården med hjälp av besök via video.
  • Marie Polding från ungdomsmottagningen, kurator och chef för ungdomsmottagningen Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Ungdomsmottagningen erbjuder stort utbud av tider till besök via video till kurator och barnmorska.

För information: Charlotte Tavelin, kommunikationsstrateg, 070-215 17 55


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner