2020-05-06 06:54Pressmeddelande

Corona ger skjuts åt Region Hallands besök via video

Möjligheten att erbjuda vårdbesök via video har funnits i Region Halland de senaste två åren. Men användningen har varit i liten skala och ökningen har gått långsamt. Fram till nu. I mars och april har antalet besök via video ökat markant, från 100 stycken under mars och april förra året till 2 250 under motsvarande period i år.

Coronapandemin är förklaringen till att utvecklingen tar ett stort kliv just nu. Det är särskilt bra att personer i riskgrupper och de som har förkylningssymtom kan erbjudas viktig vård utan att göra ett besök på mottagning. Nya vägar i mötet med vården är här för att stanna. Detta är bara början.

Välkommen på pressinformation som syftar till att beskriva medarbetarnas erfarenheter och patienternas reaktioner så här långt, och visa vad som händer på andra sidan skärmen när du möter Region Hallands hälso- och sjukvård på det här sättet.

Träffen inleds av hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström som berättar hur Region Halland ska fortsätta öka sin tillgänglighet och erbjuda nya möjligheter. Sedan får ni möta medarbetare från olika mottagningar som jobbar med besök via video.

Tid: Torsdag 7 maj, klockan 10

Plats: Vårdcentralen Tvååker, Varberg

Närvarar gör:

  • Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Anna Rundberg, områdeschef Vårdcentralen Halland
  • Roger Molander, sjuksköterska och Jonas Zachrisson, läkare,  Vårdcentralen Tvååker, som är en av de vårdcentraler som nu satsar brett för att kunna möta patienten i besök på flera sätt.
  • Henriette Nilsson, skötare inom BUP:s psykos-bipolärteam som jobbar nära patient och familj. Henriette har jobbat i ett år med besök via video.
  • Peter Adolfsson, barnläkare, Hallands sjukhus Kungsbacka, som har jobbat med besök via video dagligen i 1,5 år med familjer där ett barn har diabetes. Utvärdering visar möjligheter att fortsätta utveckla diabetesvården med hjälp av besök via video.
  • Marie Polding från ungdomsmottagningen, kurator och chef för ungdomsmottagningen Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Ungdomsmottagningen erbjuder stort utbud av tider till besök via video till kurator och barnmorska.

Det kommer finnas möjlighet för att filma och fotografera besök via video på plats i direkt anknytning till presskonferensen.

För information: Charlotte Tavelin, kommunikationsstrateg, 070-215 17 55


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner