2021-03-30 05:30Pressmeddelande

Bredbandstillgång på landsbygden – Halland på plats två i Sverige

De som bygger fiber i Halland har fortsatt att göra det under år 2020. 25 mars presenterades Post- och Telestyrelsens (PTS) årliga kartläggning av bredbandstillgången och mobiltäckningen som avser 2020.

Halland har de senaste åren legat i topp när det gäller utbyggnadstakt men det är svårt att hålla den positionen när utbyggnaden nu når allt högre andel av befolkningen. Halland ligger på fjärde plats i landet när PTS mäter hur stor andel av befolkningen som har tillgång till fast bredband via fiber. 84, 82 procent av befolkningen i Halland har fiber. Därmed når Halland inte riktigt målet om att 90 procent ska ha fiber vid utgången av 2020. Genomsnittet i Sverige är 82,57 procent. Ytterligare tio procentenheter av länets befolkning har fiber så nära att de kan ansluta sig. Det innebär att hallänningarna kan ta del av utbudet av samhällstjänster eller arbeta hemma på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Fibertillgången utanför tätorter är hög i Halland, 69,36 procent av befolkningen har tillgång till fiber. Det är 5,81 procentenheter högre än 2019. Därmed ligger Halland på plats två i Sverige, där genomsnittet ligger på 54,82 procent.

Bland Hallands kommuner intar Halmstad en tätplats med 95,33 procents fibertillgång. Det är mycket högt jämfört med de flesta kommuner i Sverige, det lägger Halmstad på en åttonde plats i Sverige. Varberg ligger också högt med 85,99 procent. Falkenberg har en också mycket hög andel med tillgång till fiber på landsbygden, 81,07 procent. Med den siffran är kommunen på tionde plats i Sverige. Hylte och Laholm fortsätter att öka i rask takt på landsbygden.

– Det är mycket glädjande att vi nått en så hög bredbandsanslutning på landsbygden i Halland. Vi är angelägna om en hög fiberanslutning eftersom det ger invånarna stora möjligheter att bo och verka i hela Halland, pandemin har visat på hur stort behovet är. Fler studerar och arbetar hemifrån, vården har börjat jobba med digitala möten och nya tjänster utvecklas. Bredbandsutbyggnaden är ett viktigt verktyg för att hela Halland ska leva och utvecklas, menar Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

Om Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2020.

PTS kartläggning finns på statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på bredbandskartan.se.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Läs mer om strategin 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson