2020-04-21 08:46Pressmeddelande

Branschkollen: Så drabbas halländska företag av krisen

Covid-19 påverkar Sveriges näringsliv i allra högsta grad, men hur ser läget ut i Hallands olika branscher? Det försöker Region Hallands avdelningar för analys och näringsliv ta reda på genom att skapa lägesrapporter för ett antal olika branscher. Nu är de första rapporterna klara.

Kombinationen av intervjuer och statistik ger en lägesbild av hur branscherna upplever situationen just nu.

  • De första fyra rapporterna visar att branscher drabbas olika av krisen, där några inte upplever stora skillnader mot innan, medan andra genomgår en av de värsta kriserna, säger Ellen Källberg, strateg på näringslivsavdelningen.

Intervjuer med representanter från besöksnäringen visar på en tuff situation där konferenser och företagskunder helt försvunnit. Några ser dystert på framtiden där företag med sämre ekonomi inte kommer resa eller konferera i samma utsträckning på många år.

Rapporterna hittills visar dock att halländska företag har i snitt bättre soliditet än riket i stort, vilket kan indikera att företagen är något mer motståndskraftiga.

  • Rapporterna kommer vara en hjälp i att fortsätta vårt utvecklingsuppdrag, men anpassat till rådande situation. Det känns också bra att kunna bistå kommuner och organisationer med material i deras diskussioner. säger Bo-Josef Eriksson, regional utvecklingsdirektör.

Rapporterna publiceras på Region Hallands sida ”Tillsammans för Halland” kontinuerligt. Det går också att följa Region Hallands näringslivsavdelning på LinkedIn och Facebook under namnet Näringslivsutveckling Region Halland. 

 

Citat från rapporterna: 
”Marknadsför Halland när det blir läge. Det kommer bli  hård konkurrens om de svenska gästerna.”
VD från besöksnäringsföretag

”När de börjar släppa så kommer det bli en rusch igen och folk kommer känna sig fria. Det blir framåtanda igen. Folk är inte vana vid att sitta i karantän, så när det släpper så är det nog som att bli frisläppt från finkan. Det finns ju ett liv efter detta”. 
VD från logistikföretag


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.

Kontaktpersoner

kommunikationsstrateg regional utveckling
Ingela Richardson