2021-06-04 08:31Pressmeddelande

BB för träd på Munkagårdsgymnasiet

Träd är viktiga för vårt klimat. På Munkagårdsgymnasiet vill vi öka kunskapen om trädens betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Därför har vi byggt ett BB i form av en trädtunnel åt små trädplantor. 

När träden växt till sig ska de planteras ut i Region Hallands skogar, i parker och i fältkanter i åkerlandskapet och bidra till att höja koldioxidinbindningen i Halland. De första träden, till exempel kustgran och kärrek,  kommer att planteras på Hallandsås. Andra träd ska ge nytt liv åt det bortglömda arboretumet på Plönninge och bilda grunden för ett nytt arboretum i Tvååker.

Många av plantorna i trädtunneln är vanliga i det svenska landskapet. Men vi kommer också att testa ovanliga sorter som är valda utifrån ett klimatperspektiv. Plantorna i tunneln ska ge oss ny, viktig kunskap i kampen för klimatet.

Den 7 juni bjuder vi in media till vår trädtunnel och berättar mer om vår satsning på att öka kunskapen om trädens och skogens betydelse för en hållbar framtid.

Datum och tid: 7 juni 2021 klockan 13.00

Plats: Munkagårdsgymnasiet i Tvååker. Vi möts vid huvudentrén på Munkagårdsgymnasiet.

Trädtunneln på Munkagårdsgymnasiet är en av Region Hallands aktiviteter i det regionala skogsprogrammet för Halland. 

Kontaktperson:
Staffan Johansson, strateg, Region Halland, 0725-62 17 06, 
staffan.c.johansson@regionhalland.se

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.