2019-08-27 12:00Pressmeddelande

Avtal sägs upp med vårdvalsleverantör 

Region Halland säger upp vårdvalsavtalet med en leverantör inom Vårdval Halland Närsjukvård. Bakgrunden är att de, trots ett ingånget avtal och en lång övergångsperiod, väljer att inte gå med i det sammanhållna journalsystemet VAS. 

 Det handlar om Säröledens Familjeläkare i Billdal, Kungsbacka, med runt 6 600 listade hallänningar, som nu får det formella beskedet att vårdvalsavtalet med Region Halland sägs upp. Säröleden har möjlighet att fortsätta med sin verksamhet under ett år. 

– Vi ställer krav på att alla i Vårdval Halland Närsjukvård ska använda det gemensamma journalsystemet VAS. När vårdens olika delar använder samma journalsystem blir det lättare att erbjuda en sammanhållen vårdkedja för de halländska patienterna och det ökar patientsäkerheten, säger Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. 

Region Halland som ansvarar för vårdvalssystemet kan inte särbehandla en av aktörerna. 

– Vi har ett stort förtroende för Säröleden som vårdgivare, men vi kan inte göra undantag från ingångna avtal. Kravet på att införa VAS har funnits i deras avtal sedan 2016 och nu har den övergångsperiod som fanns i avtalet löpt ut, säger Ola Johansson.

De invånare som valt den aktuella vårdenheten kommer att få information om nytt val av vårdenhet i god tid innan Säröledens Familjeläkare stänger. 

 För mer information:
Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Halland, telefon: 073 201 232 22.

 

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.