2020-04-01 11:00Pressmeddelande

Åtgärder för att stödja kulturlivet

Region Halland vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i den situation som råder med anledning av det nya coronaviruset. Bland annat har möjligheten att söka Expresstöd utökats.

Konstnärer, kulturskapare och arrangörer har drabbats hårt av Covid-19-pandemin och de nödvändiga krisåtgärder som genomförts. När föreställningar, konserter och kulturarrangemang ställs in så är det ofta hela turnéer och därmed betydande delar av inkomster och försörjning som försvinner för kulturskaparna. Institutioner och arrangörer förlorar publikintäkterna.

– Coronapandemin medför ekonomisk kris för företag, föreningar och enskilda kulturskapare. Vi har därför beslutat om stödinsatser för att mildra konsekvenserna för kulturlivet i Halland, säger Emma Gröndahl (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

– Kulturlivet är oumbärligt i förverkligandet av Hallands vision om Bästa livsplatsen. Det beror på att konst och kultur svarar mot grundläggande behov hos människor att uttrycka sig och att förstå sig själva, varandra, samhället och världen. Vi ska ha väl fungerande kulturliv både nu och när krisen är över, fortsätter Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och skola.

Eva Nyhammar förvaltningschef på Kultur och skola berättar om vilka beslut som fattats:

– Vi har utökat budgeten och breddat kriterierna för vårt Expresstöd. Vi vill nu uppmuntra arrangörer att söka stöd för kreativa arrangemang och metodutveckling som gör att vi tillsammans kan hålla igång branschen och skapa möjligheter för kulturskapare och artister. Konstnärer är välkomna att söka stöd för konstnärligt arbete. Expresstödet är på högst 25 000 kr och vi kan meddela beslut inom tre veckor från det att vi får ansökan.

– Region Halland kommer inte att begära återbetalning av bidrag till kulturinstitutioner, kulturorganisationer och kulturprojekt för kostnader även om aktiviteter eller arrangemang inte kan genomföras som planerat på grund av Covid-19-pandemin, fortsätter Eva Nyhammar.

Region Halland har begärt in rapporter från kulturinstitutioner och kulturorganisationer om effekterna av Covid-19-pandemin och sprider den här veckan en digital enkät för att få en bild av hur professionella kulturskapare påverkats.

– Vi följer kontinuerligt situationen och konsekvenserna för kulturbranschen i Halland. Fler åtgärder kommer att vidtas. Jag vill också lyfta fram de insatser som görs via regionens näringslivsenhet, Tillsammans för Halland. Här kan företag hitta till olika typer av företagsstöd, avslutar Eva Nyhammar.

Expresstöd

Tillsammans för Halland

Kontaktpersoner

Emma Gröndahl (L), ordförande i driftnämnd Kultur och skola
E-post: emma.grondahl@regionhalland.se 
Telefon: 0736-12 63 83

Gustaf Kristensson (S), andre vice ordförande i driftnämnd Kultur och Skola
E-post: Gustaf.Kristensson@regionhalland.se 
072-228 78 72

Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur och skola
E-post: Eva.Nyhammar@regionhalland.se  
Telefon: 035-17 98 89

För information om Expresstöd och andra regionala kulturstöd:

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur, Kultur och skola
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se 
Telefon: 035-17 98 28


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.