2020-04-24 12:59Pressmeddelande

Ambulanssjukvården Halland aktiverar single responder bilar

Region Halland förstärker nu sin verksamhet med två fordon som ska kunna aktiveras vid ökad resurs- och/eller personalbelastning som en del i den kontinuitetsplanering Ambulanssjukvården nu genomför.

Resurserna kan användas för att bedöma covid-19 misstänkta patienters vårdbehov och med metodstöd hänvisa till rätt vårdnivå.  Samtidigt kan bilarna, som bemannas av specialistutbildade ambulanssjuksköterskor, även stötta upp som extraresurs vid andra livshotande fall som inte har covid-19 misstanke.

-Det här är en etablerad typ av ambulansresurs som finns i många andra regioner där vi kan se att deras patienter får möjlighet till tidig bedömning och hänvisning till rätt vårdnivå.   Verksamheten kommer att ha den här resursfunktionen fram till augusti och den kommer att utvärderas kontinuerligt, säger Kenth Ahlin, Verksamhetschef för Ambulanssjukvården Halland.

 


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.