2020-01-31 08:58Pressmeddelande

Ambulansen i Halland förstärker samarbetet med SOS Alarm och polisen

De tre enheterna inleder för första gången ett samarbete som syftar till att ta fram gemensamma och samordnade förfaranden och rutiner vid akutsituationer i Halland.

- Det här är första gången vi utreder händelser tillsammans utifrån våra olika samhällsuppdrag. Och det kommer att bidra till att utveckla vårt sätt att samverka, säger Verksamhetschef på Region Hallands Ambulanssjukvård, Kenth Ahlin.

Arbetet mellan ambulanssjukvården, SOS Alarm och polisen i region väst är en del i en utvidgad dialog mellan verksamheterna. Målet är att öka säkerheten för de inblandade blåljusenheterna i riskfyllda akutsituationer genom att förtydliga ansvarsområden, riktlinjer och rutiner.

Samarbetet inleds under februari månad.

Kontakt:

Kenth Ahlin, Ambulanssjukvården Region Halland

kenth.ahlin@regionhalland.se

Tfn 035 13 42 33


Om Region Halland

Region Hallands uppdrag är att driva frågor inom hälso- och sjukvård, näringsliv, kultur, miljö, infrastruktur med mera. Vår vision är att Halland ska bli den 'Bästa livsplatsen'. Med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag inom.